بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان کوثر سنندج چهارشنبه، 14 آذر 1397

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه رئیس دفتر ریاست و معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان کوثر سنندج بازدید به عمل آوردند.

 
 

 به گزارش وب دا، بازدید کنندگان ضمن بازدید از بخش های مختلف بیمارستان از قبیل VIP، ICU، داخلی، ارتوپدی و اورژانس، از نزدیک در جریان روند انجام امور و نحوه ارائه خدمات به بیماران قرار گرفتند.

همچنین بازدیدکنندگان در نشستی با حضور مسئولین بیمارستان، موانع و مشکلات را مورد بررسی قرار داده و پس از بحث و تبادل نظر، در خصوص بکارگیری راه کارهای مناسب، تصمیم گیری نمودند.