انجام 50 مورد زایمان موفق در مرکز درمان ناباروری دانشگاه شنبه، 24 تیر 1396

تا کنون 50 مورد زایمان موفق در مرکز پزشکی تشخیص و درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام گرفته است.

به گزارش وب دا، مسئول بخش جنین شناسی مرکز پزشکی تشخیص و درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن اعلام این خبر، گفت: این مرکز شامل بخش های مختلف از جمله بخش های پذیرش، زنان، اورولوژی، آندرولوژی، میکرو اینجکشن، انجماد یا فریز بوده و تنها واحد درمان ناباروری استان می باشد که از تجهیزات به روز ضروری دنیا برخوردار است.دکتر جعفر رضایی افزود: تجهیزات این مرکز با استانداردهای جهانی مطابقت داشته و از روش های IUI ، IVF ، فریزر تخمک ، اسپرم و جنین و میکرواینجکشن استفاده می شود و تا کنون 50 مورد زایمان موفق انجام شده که طی دو سال اخیر بیست وپنج درصد رشد داشته است .

مسئول مرکز درمانی ناباروری خیرساز مرکز پزشکی بعثت سنندج نیز گفت: قریب به 3150 نفر به این مرکز مراجعه نموده و تشکیل پرونده داده که عموماً از اهالی استان کردستان و جمعی نیز از سایر استانها می باشند.

لیدا یاوری افزود: براساس دستورالعمل وزارتی جهت کلیه خانمهای ایرانی زیر 42 سال با در دست داشتن دفترچه بیمه، هشتاد درصد هزینه درمان در این مرکز رایگان خواهد بود.

 

گفتنی است مرکز مذکور در سال 1391 به همت خیر نیکوکار سلامت مرحوم روانشاد محمدجعفر ضمیر در زیربنای 550 مترمربع احداث و اهداء گردیده است.