بازدید رئیس دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان سروآباد پنجشنبه، 5 مرداد 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو ، مدیر حراست و مدیر گروه های سلامت خانواده ، جمعیت، تغذیه و مدارس ، واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها و  واحد گسترش دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد بازدید نمودند.

 به گزارش وب دا،   رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ابتدا از مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی سروآباد بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات کارکنان این مرکز به مراجعین قرار گرفت.

 
 

دکتر سیامک واحدی پس از دیدار و گفتگو با پرسنل این مرکز و ابراز رضایت از وضعیت عملکرد آنان ، بر اهمیت ثبت اطلاعات در سامانه سیب تاکید نمود.

در ادامه بازدید کنندگان از بخش های مختلف شبکه بهداشت این شهرستان نیز بازدید و از عملکرد مناسب و تلاش های آنان قدردانی نمودند.

رئیس دانشگاه در پایان، بخش های مختلف بیمارستان شهید چمران شامل اورژانس، جراحی، بستری زنان، مردان و کودکان، اتاق عمل و درمانگاه تخصصی را مورد بازدید قرار داد.

دکتر واحدی در جریان این بازدید در زمینه ساختن ساختمان جدید شبکه به دلیل فرسوده بودن بافت آن و جذب و بکارگیری پزشکان متخصص در رشته های جراحی عمومی، بیهوشی، کودکان و زنان و زایمان در بیمارستان این شهرستان قول مساعد داد.

گفتنی است این بازدیدها در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه دانشگاه می باشد.