بازدید رئیس دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان مریوان پنجشنبه، 5 مرداد 1396

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه معاونین توسعه مدیریت و منابع و غذا و دارو ، مدیر حراست و مدیر گروه های سلامت خانواده ، جمعیت، تغذیه و مدارس ، واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها و  واحد گسترش دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان بازدید نمودند.

 به گزارش وب دا، در جریان این بازدید رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان گزارشی از وضعیت و مشکلات موجود در این شبکه را ارائه نمود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان پس از استماع این گزارش، توصیه ها و راهکارهای مناسب را جهت مرتفع نمودن مشکلات موجود، بیان و در جهت پیگیری آنها قول مساعد داد.

 
 

دکتر سیامک واحدی همچنین از واحدهای ستاد شبکه و مرکز بهداشت این شهرستان بازدید و از نزدیک با کارکنان دیدار نمود.

وی ضمن بازدید از بخش های امور مالی و کارگزینی این شبکه و پایش وضعیت موجود بر سیستم اطلاعاتی بروز و یکپارچه تاکید کرد.

 بازدید کننددگان در ادامه مراکز خدمات جامع سلامت شماره 4 شهری روستایی و شماره1 این شهرستان و مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی برده رشه را با هدف بررسی وضعیت ارائه خدمات و پایش برنامه پزشک، ماما،مراقبین سلامت زن و مرد خانواده با اولویت سند ملی بیماریهای غیرواگیر مورد بازدید قرار دادند.

گفتنی است این بازدیدها در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه دانشگاه می باشد.