قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی شنبه، 12 اسفند 1396

 

 

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی

 


به اطلاع می رساند تغییر در انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 در تاریخهای 13و12/12/96  صورت می گیرد، دانشجویان شخصاً به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. لازم به ذکر است تاریخ های مذکور غیرقابل تمدید می باشد.

 

 

آموزش دانشکده پزشکی

07/12/96