رهبری

کارشناسی ناپیوسته

یکی از مقاطع رشته مهندسی بهداشت محیط دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط است که در ادامه دوره کاردانی بهداشت محیط می باشد. هدف این دوره تربیت دانش آموختگانی است که بتوانند در جهت حفظ و ارتقاء سلامتی انسان در جوامع شهری و روستایی با شناسایی و کنترل عوامل آلاینده محیطی در زمینه های تصفیه و سالمسازی آب، جمع آوری و تصفیه فاضلاب، جمع آوری و دفع مواد زاد خانگی و صنعتی ، کنترل آلودگی هوا، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و سایر مسائل بهداشت محیط، کنترل و ارائه راه حل های مناسب و اجرایی اقدام نمایند و همچنین قادر به همکاری در پروژ های تحقیقاتی در زمینه های مذکور باشند.
 
شرایط و نحوه پذیرش:
متقاضیان برحسب ظرفیت اعلام شده از سوی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به سازمان سنجش و با توجه به رتبه کسب شده در آزمون عمومی و تخصصی و سایر شرایط اعلام شده از سوی سازمان آموزش دهنده پذیرفته می شوند.
 
طول دوره آموزشی:
طول دوره آموزشی مطابق آئئن نامه آموزشی 4 نیمسال تحصیلی می باشد. طی دوره تحصیل دانشجو به صورت تمام وقت در دانشکده مشغول به تحصیل بوده و در صورت کارمند بودن، ثبت نام وی منوط به ارایه موافقت نامه کتبی بالاترین مقام اداری سازمان متبوع دال بر اجازه جهت حضور در کلاس ها می باشد.
 
تعداد واحدها :
تعداد کل واحدهای درسی 65 واحد به شرح ذیل می باشد:
-دروس عمومی                            9 واحد
-دروس اختصاصی اجباری           45 واحد
-دروس اختصاصی اختیاری            3 واحد
-کارآموزی در عرصه                      8 واحد
جهت دانلود سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط اینجا را کلیک نمایید.