رهبری

کارشناسی پیوسته


شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:
بر اساس آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. 
 
طول دوره آموزشی:
مطابق آئین نامه آموزشی طول دروه 8 نیمسال تحصیلی می باشد.
  
تعداد  واحدها:
تعداد کل واحدهای درسی 130 واحد به شرح زیر می باشد:
دروس عمومی                           20 واحد
دروس پایه و اصلی                     32 واحد
دروس اختصاصی اجباری            60 واحد
کارآموزی در عرصه                     16 واحد

جهت دانلود سرفصل درسی دوره کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی اینجا را کلیک نمایید.