رهبری

کارشناسی ناپیوسته

معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

تاریخچه

    رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1386 فعالیت خود را آغاز نموده است. آموزش نظری و عملی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی طبق برنامه مصوب و سرفصل های پیش بینی شده بوده به نحوی که دانشجویان این رشته از جدیدترین اطلاعات مورد نیاز بهره مند شوند.

رسالت و برنامه راهبردی گروه

تعریف رشته: کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانشجویان آن در جهت حفاظت در ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند.

رسالت این رشته : آموزش و تربیت نیروهای آشنا، معتقد و عامل به مفاهیم، مبانی، و راه کارهای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت برای جامعه، خانواده و فرد است.

چشم انداز : فراگیران ضمن تثبیت جایگاه خود در بخش بهداشت و آموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار و رفع نیاز جامعه را ایجاد می‌نمایند.

اهداف :

1. با آگاهی و عملکرد همسو با نیازهای جامعه، خانواده و فرد و ارزیابی و ارزشیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت محیط، خانواده و فرد آشنا شوند.

2. در چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی و بر چگونگی تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا شوند.

3. از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها، آموزش بهداشت، کنترل اپیدمیها، مراقبت از چگونگی تغذیه و تغییر در شاخص های سلامتی در سطح جامعه آگاهی داشته باشند.

جایگاه این رشته: دانشجویان این رشته در حرفه آینده خود در جامعه نقشهای  زیر را بر عهده خواهند داشت:

1.  نقش آموزشی: آموزش به افراد تحت پوشش

2.  نقش پژوهش: کمک به پژوهش های کاربردی (HSR) در عرصه های بهداشتی کشور

3.  نقش مراقبتی: شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد و تکامل کودکان، مراقبت از مادران باردارو...

نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی: فارغ التحصیلان کاردانی بهداشت خانواده و کاردانی مبارزه با بیماریها.

طول مقطع تحصیلی در این دوره 2 سال می باشد.

واحدهای درسی شامل: به طور تقریبی 13 واحد عمومی، 11 واحد پایه، 33 واحد تخصصی (اجباری) و 12 واحد کارآموزی در عرصه.

گرایشها و رشته ها برای ادامه تحصیل در این رشته: به طور کلی دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی می توانند دوره تحصیلات تکمیلی خود را در رشته های مختلف به شرح ذیل ادامه دهند.

 1.آموزش بهداشت 2.آمار زیستی 3. اپیدمیولوژی 4. اقتصاد بهداشت (گرایش توسعه بهداشت و درمان سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان) 5.اکولوژی انسانی 6. انفورماتیک پزشکی 7. ارزیابی فناوری سلامت  (HTA)8.بهداشت و ایمنی مواد غذایی 9. تاریخ علوم پزشکی 10.  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 11. رفاه اجتماعی 12. زیست فن آوری پزشکی 13. سم شناسی 14. سلامت سالمندی 15. علوم تغذیه 16. علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه 17. علوم بهداشتی در تغذیه 18.فیزیولوژی 19. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 20. فناوری اطلاعات سلامت 21. مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 22. مهندسی بهداشت محیط 23. مدیریت توانبخشی 24. نانوتکنولوژی پزشکی. 

 
 
 
جهت دانلود سرفصل درسی دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی اینجا را کلیک نمایید.