رهبری

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

معرفی رشته:

رشته آموزش بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1390 در دانشکده بهداشت با هدف آموزش بهداشت در بین اقشار جامعه و تغییر رفتارهای سوء شکل گرفته و بنا دارد تا با محور قرار دادن آموزش به عنوان سطح اول پیشگیری و از طریق ارتقاء سطح دانش و آگاهی های عمومی در جامعه، هزینه های ناشی از بیماری را کاهش دهد. این محوریت آموزش سبب شده است تا افرادی که علاقه بیشتری به دروس تخصصی علوم انسانی نظیر تکنولوژی آموزشی، روانشناسی و جامعه شناسی دارند و یا از پایه علمی قویتری در این دروس برخوردارند، به نسبت افرادی که مثلاً در حوزه پزشکی فعالیت دارند، آسان تر به این رشته وارد شده و نیز با سهولت بیشتری تحصیل خود را به پایان رسانند.

برنامه درسی:

 برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته آموزش بهداشت، معرفی رشته های دکترای آموزش بهداشت (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی مشاغل و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برخی رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به این رشته:

کارشناسی رشته های بهداشت عمومی، علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم تربیتی، پرستاری، مامایی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، هوشبری، اتاق عمل، فناوری اطلاعات سلامت

برنامه درسی (سر فصل) آموزش بهداشت و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس تخصصی اجباری : 20 واحد
دروس تخصصی اختیاری : 6 واحد
پایان نامه : 6 واحد

جهت دانلود سرفصل درسی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بهداشت عمومی اینجا را کلیک نمایید.