رهبری

آموزش دانشکده

 
 
 

اعضای واحد آموزش دانشکده بهداشت

1

خانم مهران برسن

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی و گروه بهداشت محیط)

2

خانم رادا فخاری

کارشناس آموزش (گروههای بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی)

3

خانم نسرین گلنسب

امور کلاس­ها

 
 

شرح وظائف کارشناس مسئول آموزش دانشکده بهداشت (سرکارخانم مهران برسن)


1-    برنامه­ ریزی دروس با هماهنگی گروه­های مختلف آموزشی دانشکده و دانشگاه

2-    ثبت دروس، انجام پیش انتخاب

3-  کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه

4-   کنترل حذف و اضافه­های دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور

5-   کنترل حذف تک­درس دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور

6-   تنظیم و ارسال دعوت­نامه اساتید

7-   همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

8-  انجام امور آموزشی دانشجویان مانند اعلام وضعیت تحصیلی, ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل, تعداد ترم مشروطی

9-   تنظیم برنامه امتحانات و دریافت تائید مدیر گروه آموزشی مربوطه،ارسال دعوتنامه ممتحنین و مراقبین ،تهیه صورتجلسه امتحانات و گزارش اجرای امتحانات

10- تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی, سنوات آموزشی ...

11- اعلام اسامی دانشجویان مشروط, ممتاز و ارتقاء و افت معدل و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به رئیس اداره آموزش

12-                 دریافت وکنترل فرم های فعالیتهای آموزشی استادان رشته مربوطه  

13-                تکمیل فرم­های مربوط به قرار داد حق التدریس اساتید


 
 شرح وظائف کارشناس آموزش دانشکده بهداشت (سرکارخانم رادا فخاری)

الف) امور مربوط به طول ترم کلاسها
1- تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاسها(تئوری و آزمایشگاهی) قبل شروع هر نیم­سال

2- هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید
3- تعیین کسری و جبرانی کلاسها از هفته 10 به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران
4- هماهنگی با نمایندگان کلاسها(دانشجویان) جهت امور مربوط به کلاسها
5-  کنترل وسایل سمعی و بصری(اورهد، ویدئوپروژکتور، اسلاید، کیس های مورد استفاده در آموزش...) قبل از شروع کلاسها و در طول ترم هماهنگی با مدیر اموراداری مجتمع در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی دستگاههای کلاس
6- هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو و دانشجویان(خوابگاهی، بیمارستانها، آزمایشگاهها و ..) با واحد نقلیه بصورت روزانه و هفتگی

7- جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاسها(تئوری و آزمایشگاه) در تمام زمینه ها به اساتید و دانشجویان

8- اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب(در بوردهای مربوطه)برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاسها

9-  هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها

10- هماهنگی با دانشکده پزشکی جهت برگزاری زمان کلاسهای عملی و آزمایشگاهی دانشجویان

11-  چک روزانه کلاسها و حضور و غیاب ساعتی اساتید
ب) امور مربوط به دانشجویان
1- همکاری در دریافت مدارک مورد نیاز از دانشجویان جدیدالورود جهت تشکیل پرونده
2تکمیل و تشکیل پرونده برای دانشجویان جدیدالورود و نگهداری سوابق تحصیلی دانشجویان

ج) امور بازخوردی
1- شرح کارهای انجام شده سرفصلی و در موارد مهم بصورت جزیی و هفتگی به مسئول آموزش

1-     تنظیم و ارسال دعوتنامه اساتید

2-    تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی با هماهنگی اساتید و مسئولین کارورزی

3-    کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده و جبرانی و ثبت در فرمهای مربوطه

4-    کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی

5-     همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

6-    تکمیل فرم های مربوط به قرار داد حق التدریس اساتید

7-    صدور گواهی تدریس اساتید در پایان هر نیمسال

8-    تحویل فرم فعالیتهای آموزشی استادان گروه مربوطه یک ماه قبل از پایان کلاسها به اساتید

9-    بررسی و کنترل واحد های گذرانده و باقیمانده دانشجویان درترم تسویه

10-  بررسی پرونده تحصیلی دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگی بر اساس قوانین تدوین شده

11-    استعلام‌ از مدیریت امور دانشجویی به منظور اعلام بهره مندی دانش آموخته از امکانات صندوقهای رفاه

12-  انجام کلیه امور فارغ التحصیلی دانشجویان و ارسال به اداره کل امور آموزشی دانشگاه

13- پیگیری و دریافت لیست نمرات پایان ترم, انجام امور اصلاح نمره

    


شرح وظائف امور کلاس­ها (سرکار خانم نسرین گل نسب)

الف) امور مربوط به امتحانات
1-  هماهنگی و همکاری در ارسال دعوتنامه های مربوطه به امتحانات جهت اساتید دروس نظری
2- همکاری در دریافت سئوالات اساتید
3- همکاری در پیگیری، تکثیر سوالات و آماده سازی برگه های امتحانی
4 همکاری در تحویل سئوالات و لیست حضور و غیاب امتحانات به اساتید در روز امتحان
5 همکاری در دریافت لیست نمرات از اساتید
6 کمک به برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم به عنوان ممتحن، تکثیر سئوالات و هماهنگی با نماینده کلاس مربوطه جهت برگزاری امتحانات میان ترم
7 هماهنگ بودن با مسئول آموزش در کلیه امور محوله و شرکت در جلسات آموزشی ماهانه
ب) امور بازخوردی
-  شرح کارهای انجام شده سرفصلی و در موارد مهم بصورت جزیی و هفتگی به مسئول آموزش

1-     پیگیری انجام امور آموزشی دانشجویان مانند صدور گواهی اشتغال به تحصیل, اعلام اتمام سنوات ،مشروطی و رد معدل و .....

2-    همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

3-    تکمیل درخواستهای دانشجویان مهمان ، انتقالی ، تغییر رشته وامضاء و ارسال به اداره آموزش دانشکده

4-    تایپ و ارسال مکاتبات با اداره کل امور آموزشی و سایر ارگانها

5-     بایگانی نامه های دریافتی

6-    تهیه و تنظیم لیستهای مربوط به امتحانات

7-    برگزاری امتحانات پایان نیمسال تحصیلی

8-   برنامه ریزی و تخصیص محل برگزاری آزمون ها با هماهنگی گروههای آموزشی

9-    دعوت به کار عوامل اجرایی هر آزمون

10-  نظارت بر اجرا آزمون ها و گزارش پایانی به معاونت آموزشی

11-  دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به آموزش 

 
جهت دانلود فرم ها و آیین نامه های آموزشی مورد نیاز مربوط به واحد آموزش بر روی لینکهای زیر کلیک نمایید.
 
فرم درخواست گذراندن واحد تابستانی
فرم درخواست انتقال موقت (مهمانی)
فرم درخواست انتقال دایم 
ترم بندی و برنامه دروس رشته های تحصیلی 
آیین نامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) علوم پزشکی کشور 
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته