رهبری

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی
 
 
دکتر بهزاد شاهمرادی 
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط 
پست الکترونیکی: bshahmorady@gmail.com; bshahmoradi@muk.ac.ir
تلفن تماس: (داخلی 8359)- 33664645 - 087
نمابر: 33625131- 087
کدپستی: 13391- 66177  
جهت دسترسی به CV معاون پژوهشی دانشکده بهداشت اینجا را کلیک نمایید.