رهبری

دانشکده پیراپزشکی

درباره دانشکده

با تصویب دانشکده پیراپزشکی در سال 87 و اضافه شدن این دانشکده به دیگر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، اکنون تعداد دانشکده های این دانشگاه به 5 دانشکده رسیده است . این دانشکده تا قبل از تاسیس و راه اندازی ، در دانشکده پزشکی و در رشته های علوم ازمایشگاهی،رادیولوژی ، هوشبری ، و فوریت های پزشکی در مقطع کاردانی پذیرای دانشجو بوده و از ابتدای سال تحصیلی 88-87 و همزمان با تاسیس در مقاطع کارشناسی روزانه رشته های علوم ازمایشگاهی ،رادیولوژی و هوشبری و رادیوتراپی راه اندازی شد. دانشکده پیراپزشکی

رشته های دانشکده پیراپزشکی

 
رشته  مقطع سال پذیرش
علوم آزمایشگاهی  کاردانی از سال 65 تا 87
رادیولوژی  کاردانی از سال 73 تا 87
هوشبری  کاردانی از سال 73 تا 87
فوریتهای پزشکی  کاردانی از سال 85 تاکنون
علوم آزمایشگاهی  کارشناسی از سال 85 تاکنون
رادیولوژی  کارشناسی از سال 87 تاکنون
هوشبری  کارشناسی از سال 87 تاکنون
فوریتهای پزشکی  کارشناسی ناپیوسته از سال 90 تاکنون
رادیوتراپی  کارشناسی از سال 88 تاکنون
 
 

فضای فیزیکی دانشکده

این دانشکده در سه طبقه احداث شده و در طبقات همکف و اول ، کلاسهای دانشکده که مشتمل بر 10 کلاس درس با گنجایش 30  نفر کتابخانه با گنجایش 60 نفر برای خواهران و برادران و سایت دانشکده شامل 10 سیستم می باشد . 

 

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی در محل دفتر رییس دانشکده برگزار گردید.

شنبه 22 دی 1397

انتصاب خانم نسرین دانشخواه به عنوان معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

رییس دانشکده پیراپزشکی طی ابلاغی خانم دانشخواه را به عنوان معاون آموزشی دانشکده منصوب نمودند.

یکشنبه 16 دی 1397

برگزاری جلسه شورای عمومی دانشکده پیراپزشکی

شورای عمومی دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء در محل سالن جلسات دانشکده برگزار گردید.

شنبه 8 دی 1397

برگزاری جلسه نهایی هماهنگی برگزاری جشنواره دهه فجر

جلسه نهایی هماهنگی جشنواره آموزشی دهه فجر در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

چهارشنبه 5 دی 1397

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره دهه فجر

جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره دهه فجر در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

دوشنبه 3 دی 1397

برگزاری جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی در این دانشکده برگزار گردید.

دوشنبه 3 دی 1397

برگزاری جلسه کمیته مشورتی دانشجویان

کمیته مشورتی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی با حضور نمایندگان گروههای مختلف دانشکده برگزار گردید.

یکشنبه 25 آذر 1397

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء برگزار گردید.

یکشنبه 18 آذر 1397

برگزاری جلسه کمیته فرآیندها

جلسه کمیته فرآیندهای دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

دوشنبه 12 آذر 1397

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء برگزار گردید.

یکشنبه 11 آذر 1397
دانشکده پیراپزشکی
مسئولین دانشکده :

 
 رییس دانشکده: آقای مختار یعقوبی
 معاون آموزشی: آقای شاهو منبری
 معاون پژوهشی: آقای محمدعلی رضایی
 مسئول آموزش: خانم حسیبه پروین
 مسئول امور اداری:  آقای جلیل عبدالهی