رهبری
اخبار اعتبار بخشی

فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی

فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی برای دانشجویان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

چهارشنبه 12 تیر 1398

جلسه ارزیابی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی

جلسه ارزیابی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی در سالن شهید رستم پور در حال برگزاری می باشد.

چهارشنبه 12 تیر 1398

ثبت جهانی دانشکده پزشکی در دایرکتوری جهانی دانشکده های پزشکی

ثبت جهانی دانشکده پزشکی در دایرکتوری جهانی دانشکده های پزشکی

دوشنبه 10 تیر 1398

کــارگــاه «تجویز و مصرف منطقی دارو و اصول صحیح نسخه نویسی»

قابل توجه دانشجویان پزشکی شرکت کننده درآزمون پیش کارورزی اسفند ماه 96

سه‌شنبه 15 اسفند 1396

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی

تغییر در انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

شنبه 12 اسفند 1396

اطلاعیــه فـــوری

دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر و بهمن 96

یکشنبه 29 بهمن 1396

تغییر ساعت آزمونهای دوره فیزیوپاتولوژی برای نیمسال دوم 97-96

برگزاری کلیه آزمونها برای نیمسال دوم 97-96 به ساعت 12 تغییر یافت

جمعه 20 بهمن 1396

اطلاعیــه فـــوری - کارگاه روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق دانشجویان رشته پزشکی مقاطع فیزیوپاتولوژی و کارآموزی

جمعه 20 بهمن 1396
عتباربخشی( ACCREDITATION )
  اعتباربخشی( ACCREDITATION )
  برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است .
  
  اعتبار بخشی چیست؟
  به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.
خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعه سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن، اساس ( اعتباربخشی )راتشکیل میدهد.
 
یکی از اهداف اصلی اعتباربخشی تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان می باشد. بارزترین حقوق انسان ها حق ایمن بودن از خطرات و آسیب ها، هنگام دریافت خدمات است.
 
AWT IMAGE
  
اعتبار بخشی دونوع است 

— 1-اعتبار بخشی ملی –کشوری است – اجباری

— 2-اعتباربخشی بین اللملی –داوطلبانه است -اختیاری 

فوایداعتبار بخشی 

— 1-تغییر رفتار ایجاد می کند.
— 2-تعهد رابه کیفیت بالا میبرد.
— 3-ارتباطات را دربیمارستان تقویت میکند
— 4-مشارکت یا collaboration را تقویت میکند .
  اهداف اعتباربخشی
  · جایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی بیمارستانهای تک تخصصی
  · ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان
  · تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت
  · اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت
  · یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی
  · ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز
  · ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات
  · پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

  · بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدهای بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی 

دانلود
بیانیه رسالت و اهداف برنامه پزشکی عمومی