رهبری
تماس با دانشکده پزشکی


سمت

تلفن مستقیم

شماره تلفن گویا جهت ارتباط با تلفنهای داخلی دانشکده 33664658

Email

داخلی

رئیس دانشکده

33664673

8362

معاونت اداری مالی

33664670

8309

فاکس

45-33664643

معاونت آموزشی پزشکی عمومی و تخصصی

8301

معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی پایه دانشکده پزشکی

8345

کارشناس آموزش کارآموزی و کارورزی دانشکده پزشکی

8295

کارشناس آموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی دانشکده پزشکی

8316

کارشناس برنامه ریزی -امتحانات- امور فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی

8385

کارشناس پژوهش دانشکده پزشکی

8353

کارشناس EDO دانشکده پزشکی

8302

کارگزینی

8283

امور پژوهشی

8330

کارشناس آموزش دستیاری

 

8223

 

کارشناس آموزش مقاطع کارشناسی ارشد و Ph.D دانشکده پزشکی

 

8219