رهبری
اخبار دانشکده

فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی

فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی برای دانشجویان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی

چهارشنبه 12 تیر 1398

جلسه ارزیابی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی

جلسه ارزیابی اعتبار بخشی دانشکده پزشکی در سالن شهید رستم پور در حال برگزاری می باشد.

چهارشنبه 12 تیر 1398

ثبت جهانی دانشکده پزشکی در دایرکتوری جهانی دانشکده های پزشکی

ثبت جهانی دانشکده پزشکی در دایرکتوری جهانی دانشکده های پزشکی

دوشنبه 10 تیر 1398

کــارگــاه «تجویز و مصرف منطقی دارو و اصول صحیح نسخه نویسی»

قابل توجه دانشجویان پزشکی شرکت کننده درآزمون پیش کارورزی اسفند ماه 96

سه‌شنبه 15 اسفند 1396

قابل توجه دانشجویان رشته پزشکی

تغییر در انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

شنبه 12 اسفند 1396

اطلاعیــه فـــوری

دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر و بهمن 96

یکشنبه 29 بهمن 1396

تغییر ساعت آزمونهای دوره فیزیوپاتولوژی برای نیمسال دوم 97-96

برگزاری کلیه آزمونها برای نیمسال دوم 97-96 به ساعت 12 تغییر یافت

جمعه 20 بهمن 1396

اطلاعیــه فـــوری - کارگاه روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق دانشجویان رشته پزشکی مقاطع فیزیوپاتولوژی و کارآموزی

جمعه 20 بهمن 1396
سیاست ها و خط مشی ها
سند سیاست حمایت از همکاریهای بین المللی دانشکده پزشکی
سند سیاست استفاده از متخصصین آموزش پزشکی
آیین نامه بین المللی سازی دانشگاه
بیانیه رسالت و اهداف برنامه پزشکی عمومی
کتابچه کدهای اخلاق حرفه ایی دانشگاه
چک لیست پایش ساختار و تشکیلات و مسئولیتها
برنامه پایش ساختار و تشکیلات ، اختیارات و مسئولیتهای دانشکده پزشکی
آیین نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
فلوچارت تحلیل آزمون
فرآیند پاسخگویی به اعتراض
برنامه پایش فرایندها وپیامدهای دوره پزشکی عمومی
برنامه ارزشیابی نظام مند دوره پزشکی عمومی
سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی در جمهوری اسلامی ایران
شیوه نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو در دانشکده پزشکی
فرم ارزشیابی برنامه آموزشی پزشکی عمومی دوره بالینی
برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی
تحلیل آزمون گروه های آموزشی
اعتبار بخشی حوزه دانشجویی 4
ثبت جهانی دانشکده پزشکی