رهبری
گروه آموزشی زبان انگلیسی
نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
یدا... زارع زاده دکتری Ph.D آموزش پزشکی  
محی الدین امجدیان Ph.D زبان انگلیسی  
فرزاد محمودی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی