رهبری
گروه فارماکولوژی

نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات رشته تحصیلی آدرس ایمیل
کامبیز حسن زاده دکتری فارماکولوژی  
صلاح الدین  احمدی Ph.D فیزیولوژی  
اسماعیل ایزدپناه Ph.D فیزیولوژی  
فروزان حسینی Ph.D فیزیولوژی  
مسعود علاسوند  PhD فیزیولوژی  
فاطمه کاظمی فروز دکتری فارماکولوژی  
محمدرامان  مولودی Ph.D فیزیولوژی  
لیلا پیرمرادی  Ph.D فیزیولوژی