تجلیل روز پرستار

تجلیل روز پرستار

به مناسبت روز پرستار هیئت ریسه مرکز بعثت از پرستاران تجلیل و قدر دانی نمودند.

به مناسبت روز پرستار هیئت ریسه مرکز بعثت از پرستاران تجلیل و قدر دانی نمودند.

به مناسبت روز پرستار هیئت ریسه مرکز بعثت از پرستاران تجلیل و قدر دانی نمودند.

دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در فضای مجازی

دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در فضای مجازی

بازدید وزارت جهت اعتبار بخشی بیمارستان بعثت

بازدید وزارت جهت اعتبار بخشی بیمارستان بعثت

شعار سال1396

شعار سال1396

نمای بیرونی بیمارستان بعثت

نمای بیرونی بیمارستان بعثت

بخش نوزادان بیمارستان بعثت

بخش نوزادان بیمارستان بعثت

جلسه توجیهی طرح تحول سلامت

جلسه توجیهی طرح تحول سلامت

تولد نخستین نوزاد به روش IVF در بیمارستان بعثت سنندج

تولد نخستین نوزاد به روش IVF در بیمارستان بعثت سنندج

خانم دکتر رضایی:نخستین نوزاد متولد شده به روش IVF که یکی از روش های درمانی پیشرفته کمک باروری است، در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت سنندج با سلامت کامل به دنیا آمد.

عیادت اعضای کاروان سرزمین برادری از بیماران مرکز پزشکی بعثت سنندج

عیادت اعضای کاروان سرزمین برادری از بیماران مرکز پزشکی بعثت سنندج

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت سنندج بازدید کرد.

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت سنندج بازدید کرد.

آخرین خبرها از بیمارستان بعثت

برگزاری جشنواره ترویج زایمان طبیعی در دانشگاه

نخستین جشنواره ترویج زایمان طبیعی ویژه مادران باردار، همسران و خانواده آنان در درمانگاه تخصصی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت برگزار شد.

پنجشنبه 3 اسفند 1396

کارگاه مبانی اخلاق پزشکی واخلاق حرفه ای در سالن آمفی تئاتر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج برگزار گردید.

گروه هدف این کارگاه شامل کلیه رشته های فوق تخصص و متخصصین گروه های داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان، روانپزشکی و روانشناسی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، توانبخشی، بیهوشی، پزشکی قانونی، طب اورژانس، طب کار، داروسازی، پزشک عمومی، پرستاری، مامایی، مهندسی پزشکی، بهداشت و گروه مدیریت بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.

پنجشنبه 21 دی 1396

کارگاه آموزشی " اصول جابه جایی مصدومین وبیماران

کارگاه آموزشی " اصول جابه جایی مصدومین وبیماران " در تاریخ 23آبان ماه با همکاری واحد آموزش توسعه نیروی انسانی تدریس مسئول بهداشت حرفه ای با حضور پرسنل مامایی پرستاری

پنجشنبه 23 آذر 1396

راه اندازی مرکز مهارت آموزی وبژه زایمان طبیعی

راه اندازی مرکز مهارت آموزی وبژه زایمان طبیعی با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در راستای اجرای سیاست وزارت بهداشت و درمان در خصوص ...........

پنجشنبه 16 آذر 1396

کنفرانس آموزشی" احیا ء پایه

کنفرانس آموزشی" احیا ء پایه"در تاریخ 14آدر ماه با همکاری آموزش مداوم و واحد آموزش توسعه نیروی انسانی و همکاری گروه طب اورژانس .........

سه‌شنبه 14 آذر 1396
نظرسنجی