فعالیتهای آموزشی

فعالیت های آموزشی بیمارستان بعثت
این مرکز موفق شد در سال 1383 امتیاز لازم برای تربیت رده های تخصصی داخلی، زنان، و اطفال را کسب کند. مدیریت این مرکز و ریاست دانشگاه امیدوار است به زودی بتواند امتیاز لازم جهت تربیت متخصص جراحی را کسب کند. راه اندازی دپارتمان لاپاراسکوپی از برنامه های آینده میباشد. راه اندازی کلینیک درمان نازایی با استفاده از آخرین روشهای علمی و عملی  نوین توسط متخصصین و فوق تخصص های  مجرب در آینده بسیار نزدیک از افتخارات این مرکز است. برگزاری منظم و مدون کار گاه های آموزشی برای پرسنل پرستاری و باز آموزی و آموزش ضمن خدمت برای تمام رده های پرسنلی، همچنین امکان استفاده از خدمات اینترتی در اتاق اینترت برای کلیه پرسنل و دانشجویان، راه اندازی واحد تحقیقات و پژوهش بالینی، و ارایه چندین مقاله تحقیقاتی به سمینارهای مختلف علمی از اقدامات انجام شده در این مرکز جهت ارتقاء سطح علمی آموزشی  عملی می باشد.
 
به منظور ساماندهی هرچه بیشتر آموزش و پژوهش، بیمارستان بعثت اقدام به تجهیز فضاهای آموزشی و اصلاح و تکمیل فرایندهای آموزشی از جمله افزایش تنوع عرصه های آموزش عملی و ایجاد زیرساختهای پژوهشی نموده است.