پزشکان متخصص


پزشکان متخصص ارتوپدی

 

1-آقای دکتر فوادرحیمی                                                  2- آقای دکتر جمیل محمودی

3- آقای دکتر کاوه زر فشان                                            4-آقای دکتر محمود طاووسی

5-دکتر رضا صحرایی         

          

 

پزشکان متخصص طب اورژانس

1-آقای دکتر حامد ستوده                             2- آقای دکتر عباس ستایش یکتا

3- آقای دکتر ونداد فلاح                               4-آقای دکتر عبداله ارشدی

5-خانم دکتر لیلا عزیزخانی                            6-دکتر زمانی مهر  

 7- دکتر شهبازی                                                           8-دکتر رضازاده

  9-دکتر رویا بصیریان                                      10-دکتر اردلان

11-دکتر باقرزادگان

12-دکتر ستایش یکتا

13-دکتر سلطان پور

پزشکان متخصص بیهوشی

1-آقای دکتر بهزاد احسن                          2- آقای دکتر شاهرخ ابن رسولی

3- آقای دکتر علیرضا حسین زاده                4- آقای دکتر صلاح ذبیحی

5- آقای دکتر قباد رضایی                          6- آقای دکتر فرزاد سرشیوی

7- آقای دکتر موسی شیرمحمدی               8- آقای دکتر آزاد ماجدی

9- آقای دکتر افشین مرادی                      10- خانم دکتر نگین قدمی

11- آقای دکتر محمد مهر آسا                12- آقای دکتر کریم ناصری

13-آقای دکتر شاهپور شجاع

 

 

 

 

پز شکان متخصص زنان

1-خانم دکتر شعله شاه غیبی                                 2-خانم دکتر فریبا سید الشهدایی

3-خانم دکتر نسرین صوفی زاده                               4- خانم دکتر فریبا فرهادی فر

5-خانم دکتر سیده ریحانه یوسفی                             6-خانم دکتر آزیتا هدف جو

7-خانم دکتر سیمین زندیه                                      8- خانم دکتر بهار قماشچی

9- خانم دکتر معصومه رضایی                             10- خانم دکتر فرناز زندوکیلی

11-خانم دکتر نینا فرشباف

12-خانم دکتر ندا حاجیها

13-خانم دکتر نسرین کریمی

14-خانم دکتر شمسی زارع

 

پزشکان متخصص مغز و اعصاب

 

1-آقای دکتر سید اکبر نظام الدینی                2-آقای دکتر رامین رجبی

3- آقای دکتر شکراله زندی                            4- خانم دکتر پریسا عظیمی

5-دکتر حبیب پیرمرادی                                 

 

پزشکان متخصص پوست

1-دکتر عبداله احسنی

2-دکتر فرخ راد

3- دکتر رکسانا یغمایی

پزشکان متخصص پاتولوژی

1-دکتر رامش راه حق                      2- دکتر آزاده الماسی

3-دکتر آیدین مجتهد زاده                4- دکتر پریسا مدرسی

 

 

پزشکان متخصص رادیولوژ ی

1-دکتر محمد مهدی جاویدی                      2- دکتر سوسن محمدی

3-دکترسارا به آفرید                                 4- دکتر کریم شریفی

5-دکتر غزال قماشچی                              6-دکتر ناصر مرادی

7-دکتر شیخ اسماعیلی

 

 

پزشکان داروساز مرکز 

1-دکتر بهار یوسف زمانی                        2- دکتر اقدس جلالی زاده

پزشکان متخصص جراحی  

1- -آقای دکتر محمد شهاب امینی                2- آقای دکتر کیوان صابونی

 3-آقای دکتر سید ستار دارابی                         4- آقای دکتر لقمان قادری

 5- آقای دکتر داود تاسا                                6- آقای دکتر حمید اسماعیل پور

7-آقای دکتر محمد رضا صبحیه                      8-آقای دکتر فرهنگ صفر پور

 

پزشکان متخصص داخلی

1- آقای دکتر هومن قصری  

2-دکتر یوسف خضری

3- خانم دکتر نیلوفر مقبل

4- آقتی دکتر ایرج عبدالهی