آموزش پرسنل

آموزش ICDL برای کلیه کارکنان
  1. 1- اموزش مهارت 1 ICDL  سخت افزار
  2. 2- اموزش مهارت 2 ICDL  ویندوز
  3. 3- اموزش مهارت 3 ICDL  ورد (WORD)
  4. 4- اموزش مهارت 4 ICDL  اکسل (EXCEL)
  5. 5- اموزش مهارت 5 ICDL H اکسس (ACCESS)
  6. 6- اموزش مهارت ICDL 6   پاورپوینت (POWERPONT)
  7. 7- اموزش مهارت 7 ICDL  اینترنت  (INTRNET