بیمه طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان بعثت

بیمه های طرف قرارداد

*تامین اجتماعی      *بیمه سلامت      *کمیته امداد       *نیروهای مسلح* هلال احمر*سپاه بیت المقدس 

*بیمه بانکهای(ملی ، ملت، کشاورزی، تجارت، سپه، صادرات ، صنعت و معدن)*واحد بهداری سپاه   *اداره زندانها

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

* بیمه کارآفرین                   * بیمه دانا                 *بیمه شرکت نفت    *بیمه ایران  * بیمه سینا       

*بیمه آتیه سازان حافظ     *بیمه دی    *بیمه کمک رسان ایرانsos*بیمه آرمان               *بیمه  صدا و سیما