داخلی مردان

مشخصات کلی بخش
رئیس بخش:دکتر قصری
مدیر گروه: دکتر نبوی
مسئول بخش: خانم ثریا ملایی
تعداد متخصصین: 5 نفر
تعداد پرستار: 6 نفر
تعداد بهیار: 3 نفر
تعداد خدمات: 3 نفر
تعداد بیماربر: 1 نفر
تعداد منشی: 1 نفر
 
 

پزشکان متخصص داخلی

1- آقای دکتر ایرج عبدالهی

2-دکتر یوسف خضری

3- خانم دکتر نیلوفر مقبل

4- آقای دکتر هومن قصری

 
بخش داخلی مردان در طبقه چهارم ضلع غربی بیمارستان بعثت واقع شده است. این بخش دارای 26 تخت بیمارخواب میباشد، 6 اتاق دارد، چهار اتاق 4 تخته، و 2 اتاق که هر کدام به 2 اتاق ایزوله تکنیگ شده و هر اتاق دارای دو تخت می باشد. بخش دارای یک اتاق کار، یک اتاق آماده سازی، یک حمام جهت بیماران، یک سرویس بهداشتی عمومی، یک توالت فرنگی، پله اضطراری در انتهای راهرو میباشد. همچنین بخش داخلی مردان دارای لنژری، اتاق رختکن خواهران، و اتاق رختکن برادران می باشد. در این بخش اتاق پزشک در بدو ورودی بخش قرار دارد. مواقعی که بیماران عفونی در بخش حضور داشته باشند، در اتاقهای ایزوله بستری می شوند، در غیر در این صورت، بیماران معمولی و غیر عفونی در این اتاقها بستری می شوند.  
 
نقاط قوت بخش:
 1. حضور پزشکان متخصص داخلی دلسوز با تجربه
 2. کادر پرستاری کوشا و فعال دارای مهارت لازم
 3. وجود رزیدنت داخلی در شیفت EN در بخش و رسیدگی سریع به مشکلات بخش و بیماران
 4. انجام آموزش چهره به چهره بیمار زمان بستری شدن و زمان ترخیص و در اختیار قرار دادن برگه های آموزشی مرتبط با بیمار
نحوه پذیرش بیماران

نحوه پذیرش بیمارن در بخش داخلی مردان به 3 صورت است:

 1.  اورژانسی
 2. سرپایی از مطب
 3. بستری از درمانگاه داخلی

 

در این بخش، علاوه بر بیماران داخلی، بیماران نروسرجری، جراحی مردان، و الکتیو زنان نیز بستری می شوند.

نحوه پذیرش بیماران اورژانسی: 

 1. مراجعه بیمار به اورژانس و ویزیت توسط پزشک اورژانس
 2. در خواست ویزیت داخلی توسط پزشک اورژانس
 3. حاضر شدن انترن و رزیدنت داخلی بر بالین بیمار و معاینه و نوشتن order بستری شدن در بخش داخلی مردان
 4. انتقال بیمار به بخش داخلی مردان 
 5. ورود به بخش داخلی مردان، اجرای مستقیم خوشامد گویی به بیمار و ادمیت بیمار
 6. کنترل IV بیماران، کنترال VS بیماران، کنترل سند معده در صورتی که وجود داشته باشد
 7. کاردکس نمودن پرونده بیمار توسط سر پرستار یا مسئول شیفت E.N
 8. اجرای دستورات پزشک معالج

 

 نحوه پذیرش بیماران الکتیو: 

 1. مراجعه بیمار به پزشک در مطب و یا درمانگاه
 2. نوشتن دستورات آزمایشگاهی و گرافی، EKG بیمار بخش مراقبت های مدیرت شده شماره یک و انجام و پیگیری شادر ها
 3. کنترل پرونده بیمار از نظر چک وضعیت بیمه و دفترچه بیمه توسط منشی بخش در صورت نیاز نوشته شدن دستور بستری توسط پزشک معالج
 4. تعیین تخت توسط سرپرستار و ادمیت بیمار، خوشامد گوئی توسط منشی و اجرای دستورات پزشک معالج و نوشتن کاردکسنمودن پرونده بیمار