جراحی مغز و اعصاب

مشخصات بخش نروسرجری
 
رئیس بخش: دکتر نظام الدینی
مدیر گروه: دکتر نظام الدینی
مسئول بخش: کژال کاظمی
تعداد متخصصین: 4 نفر
تعداد پرستار: 9 نفر
تعداد بهیار: 1 نفر
تعداد کمک بهیار: 1 نفر
تعداد خدمات: 3 نفر
 
بخش دارای 32 تخت فعال می باشد.
 
 
دستگاهای موجود: DC شوک، ECG، لارنگوسکوپ، آمبوبگ اطفال، آمبوبگ بزرگسال، اکسیژن پرتابل، چراغ قوه، دهان باز کن