آموزش به بیمار

نحوه پذیرش بیماران اورژانس

1-  مراجعه کننده محترم در هنگام مراجعه به اورژانس ابتدا جهت تعیین وضعیت به تریاژ و سپس اتاق پزشک مراجعه فرمایید .

2-  در صورت دستور بستری جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش مستقر در اورژانس مراجعه فرمایید.

نحوه پذیرش بیماران بستری

بیمارانی که با دستور بستری از پزشک معالج به بیمارستان مراجعه می کنند لطفا:

1-ابتدا به بخش مربوطه جهت تعیین تخت توسط مسئول بخش مراجعه کنید پس از تعیین تخت به پذیرش جهت تشکیل پرونده مراجعه فرمایید .

2-بیمار پس از تشکیل پرونده ، به همراه پرونده به بخش مربوطه مراجعه نموده و بستری خواهد شد. .

ترخیص بیماران از اورژانس

1-   پس از ثبت ترخیص در پرونده بیمار توسط پزشک معالج ،پرونده به واحد ترخیص اورژانس فرستاده می شود .

2- هزینه در واحد صندوق پرداخت و رسید ترخیص تحویل پرستار اورژانس داده خواهد شد .

3-آموزشهای حین ترخیص را از پرستار مربوطه دریافت خواهید کرد .

ترخیص از بخش

1-پس از ثبت ترخیص در پرونده بیمار توسط پزشک معالج پرونده بیمار توسط منشی به واحد ترخیص منتقل  خواهد شد.

2-همراه بیمار جهت انجام امور ترخیص به واحد ترخیص مراجعه خواهد کرد .

3 -رسید ترخیص را به مسئول شیفت تحویل و پس از دریافت آموزشهای لازم حین ترخیص بیمار از بیمارستان ترخیص گردد.

 


 
ردیف
موضوع آموزشی
ردیف
موضوع آموزشی
1
دیابت در بارداری1
63
شکستگی درشت نی و نازک نی
2
دیابت در بارداری2
64
تعویض مفصل ران
3
دیابت در بارداری کودکان
65
مراقبت اندام گچ گرفته
4
دیابت
66
شکستگی صورت 
5
دیابت
67
تومور نخاع
6
تغذیه در دیابت
68
تومور هیپوفیز
 7 تزریق انسولین
69 
 آموزش به بیمار ضربه به سر
8
زایمان طبیعی
70
دیسک کمر
9
زایمان طبیعی
71
دیسک گردن 

10
خونریزی پس از زایمان
72
تومور مغزی
11
سرکلاژ
73
بیماری های کیسه صفرا
12
هیسترکتومی
74
خونریزی گوارشی از معده
13
زایمان زودرس
75
انسداد روده 1
14
کورتاژ
76
انسداد روده 2
15
تغذیه پس از سزارین
77
آپاندیسیت
16
 پره اکلامپسی
78
پانکراتیت
17
هیستروسکوپی
79
لاپاراتومی
18
نقش همسر در دوران بارداری
80
گاستریت
19
ناباروری
81
سینوس پیلو نیدال
20
مراقبت از پستان در شیر دهی
82
آمبولی ریه
21
شیر دهی
83
ادم ریه یک
22
سیستو سل
84
ادم ریه دو
23
سقط
85
انسداد مزمن ریوی
24
سزارین
86
آمادگی قبل از عمل
25
زایمان فیزیولوِیک
87
کبد چرب
26
ماستکتومی
88
مراقبت از بیمار مبتلا به هپاتیت ب
27
سر طان سینه
89
هپاتیت C
28
تب در کودکان
90
وبا و پیشگیری از آن
29
تب و تشنج
91
عفونت ادراری
30
یبوست در کودکان
92
رژیم غذایی بیماران کلیوی
31
اسهال حاد عفونی
93
آنمی
32
تالاسمی
94
ترومبوز ورید عمقی
33
لوسمی
95
سکته قلبی
34
همو فیلی
96
آنژین صدری
35
پورپورای ایدیوپاتیک
97
نارسایی قلب
36
پورپورای هنوخ شون لاین
98
مراقبت شالدون
37
فاویسم
99
زخم بستر
38
آموزش کودکان شیمی درمانی
100
سلامت روان
39
مننژیت در کودکان
101
غذاهای سالمندی
40
آموزش بیماران کمو تراپی
102
فعالیت جسمی سالمندان
41
آنمی فقر اهن
103
سیگار
42
گاسترو انتریت
104
تغذیه بیماران از راه سوند معده
43
کاوازاکی
105
مسمومیت
44
آسم
106
مراقبت از کلستومی
45
آسم
107
هموروئید
46
آلرِژی
108
هرنی یا فتق 

47
پنومونی
109
سیاه سرفه پنومونی
48
سینه پهلو
110
فشار خون بالا
49
سندرم آسپیراسیون مکونیوم
111
مراقبت راه عروقی
50
زردی
112
زخم معده
51
زردی در نوزادان
113
آمادگی جراحی و بیهوشی
52
زجر تنفسی یا بیماری غشای هیالن
114
امپوتاسیون
53
تولد نوزاد نارس به چه معناست
115
بی حسی کمری
54
سپسیس در نوزادان
116
خونریزی های داخل جمجمه
55 
نوزادان استفراغ 117 
آنوریسم
56 
تنفس مصنوعی با دستگاه در نوزاد 118 
صدمات طناب نخاعی 
57 
اسهال خونی آمیبی 119 
 دیسکوپاتی کمری
58 
گردن فمور  شکستگی 120 
 فتق دیسک
59 
شکستگی ساعد 121 
بروشور نکات بهداشتی  پیشگیرانه 
60 
شکستگی لگن122 
پره اکلامپسی
61 
 در رفتگی شانه123 
بیماری انسدادی مزمن ریوی 
62
شکستگی فمور