درباره بیمارستان

بیمارستان بوعلی مریوان  در زمینی به مساحت  5 هکتار توسط مسکن و شهر سازی در سال 1384ساخته شده است؛، مساحت زیر بنای آن با ساختمانهای جانبی 8000 متر مربع و شامل دو ورودی می باشد. تعداد تختهای مصوب بیمارستان بر اساس چارت سازمانی 64 تخت می باشد ولی در حال حاضر تعداد تختهای فعال بیمارستان 120 تخت می باشد.

بخشهای بستری:

بیمارستان دارای بخشهای اورژانس،اتاق عمل،بخش زایمان، الکتیو، پایگاه بهداشتی و بخشهای پاراکلینیکی مانند ( رادیولوژی و سونوگرافی-  کلینیک تخصصی و آزمایشگاه و انتقال خون ) و همچنین بخشهای بستری(داخلی-جراحی مردان، داخلی-.جراحی زنان،نوزادان،الکتیو،کودکان،بعداززایمان وCCU )  میباشد .

مسئولین بیمارستان: 
 
  • ریاست:  جناب آقای دکتر معروف احمدی
  • مدیریت: جناب آقای علی فیضی 
  • مسئول امور اداری و رسیدگی به شکایات: جناب آقای محمدیان
  • مترون: جناب آقای سلام نقیب
  • مسئول مدارک پزشکی: جناب آقای نصرالدین سجادی
  • مسئول اسناد پزشکی و تصادفات: جناب آقای جواد عزیزی

راهنمای طبقات:

طبقه یک: شامل رختشویخانه- انبارها- سردخانه جسد- آشپزخانه- نماز خانه -ایزوله تنفسی

طبقه دوم: بخشهای اورژانس- رادیولوژی- CCU- کودکان- آزمایشگاه- بایگانی پزشکی- درمانگاه- پذیرش و ترخیص- داروخانه بستری- بیمه های درمانی- بانک رفاه کارگران

طبقه سوم: بخشهای زایشگاه- نوزادان- مراقبتهای بعداززایمان- الکتیو

طبقه چهارم: بخشهای اتاق عمل- داخلی جراحی مردان و زنان

خدمات ارایه شده در مرکز:

آزمایشگاه،سونوگرافی، رادیولوژی، ماموگرافی، اندوسکوپی، کنترل دیابت، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی