اکو

متخصص قلب و عروق

روزهای نوبت دهی

محل مراجعه

دکتر محمد علی محرابی

صبح:یکشنبه و سه شنبه

درمانگاه داخل بیمارستان

عصر:شنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

دکتر خدیجه میعادی

صبح:شنبه-چهارشنبه-پنج شنبه

درمانگاه داخل بیمارستان

عصر:یکشنبه-پنج شنبه