روز پیروزی حق

روز پیروزی حق

یوم الله 22 بهمن مبارک باد

یوم الله 22 بهمن مبارک باد

زندگی سالم

زندگی سالم

مهار دیابت، تداوم زندگی

مهار دیابت، تداوم زندگی

برای آگاهی از سلامتی خود، من هم آزمایش HIV می دهم

برای آگاهی از سلامتی خود، من هم آزمایش HIV می دهم

الله یاور ماست

الله یاور ماست

پیش به سوی پیشرفت

پیش به سوی پیشرفت

بیمارستان فجر مریوان

بیمارستان فجر مریوان

معرفی کلی بیمارستان فجر

 

بیمارستان فجر دارای بخش های بالینی  زنان ، مردان 

 ICU ،جراحی  و بخش های ارتوپدی،ENT،اورولوژی،چشم پزشکی، نرولوژی، روانپزشکی

اورژانس ، اتاق عمل و  پاراکلینیک( رادیولوژی و سی تی اسکن، داروخانه ، آزمایشگاه)

و درمانگاه تخصصی می باشدو این بیمارستان دارای 88 تخت فعال بوده و بیماران

سرویس های داخلی ، ارتوپدی، چشم پزشکی،ENT ، اورولوژی ، نورولوژی،پوست، عفونی و

مراقبت های ویژه( ICU ) را پوشش می دهد. همچنین بیماران خاص همچون: تا لاسمی، هموفیلی،MS

از خدمات این بیمارستان استفاده می نماید.

 

مشخصات بیمارستان:

نام: بیمارستان فجر

نوع فعالیت: درمانی

تخت مصوب: 100

تخت فعال: 88

درجه ارزشیابی: 1

مساحت کل زمین بیمارستان: 20000متر

 

آدرس: کردستان، مریوان، خیابان سید قطب، کد پستی 6671713144

تلفن: 08734521460،08734521461،08734521129

فاکس: 08734521518

 

 

 

 

معرفی واحد بیماران بین الملل IPD

استقبال از بیمار بین الملل هنگام ورود به بیمارستان

ارائه اطلاعات لازم به بیمار بین الملل در زمینه خدمات و امکانات بیمارستان

انجام هماهنگی های لازم جهت پذیرش بیمار بین الملل در بیمارستان

اطلاع به پزشک IPD و پزشک معالج در هنگام بستری بیمار بین الملل

هدایت و معرفی بیمار بین الملل به بخش محل بستری بیمار بین الملل

کمک در ترجمه و ارتباط بیمار بین الملل با کادر پزشکی  و پرستاری در حین

بستری بیمار بین الملل

ارزیابی و افزایش رضایت مندی بیمار بین الملل در هنگام اقامت در بیمارستان

انجام اقدامات و هماهنگی های لازم هنگام ترخیص بیمار بین الملل

 

پزشک واحد بیماران بین الملل(پزشک IPD

تسلط کافی به زبان انگلیسی و یا زبان غالب بیمارانی که به بیمارستان مراجعه می کنند

ویزیت بیمار در ساعت اول بستری

هماهنگی با پزشک معالج و گرفتن دستورات اولیه

هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت انجام اقدامات پاراکلینیک

و مشاوره های بیمار در سریعترین زمان ممکن

ویزیت روزانه مریض

هماهنگی با مسئول سامانه اکترونیک و سایت بیمارستان جهت آماده کردن پرونده الکترونیک

همکاری با پزشک معالج جهت آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک مریض به زبان انگلیسی

پی گیری اتفاقات اورژانسی که ممکن است در طی 24 ساعت برای بیمار اتفاق بیافتد

ارائه اطلاعات کافی به بیمار در مورد نحوه شکایت

 

 

 

ارائه شماره تماس و امکان دسترسی 24 ساعته به بیمار بین الملل تا در صورت بروز هر گونه

مشکل و یا عارضه بتواند با پزشک معالج تماس بگیرد.

ارائه کلیه خدمات درمانی در اسرع وقت و با رعایت اصول اخلاق پزشکی به بیمار بین الملل

ارائه خلاصه پرونده به زبان انگلیسی و تایپ شده به بیمار که در آن بایستی تشخیص بیماری،

نوع خدمت ارائه شده، شرح عمل انجام گرفته و توصیه های لازم پس از ترخیص قید شده باشد.

- پذیرش بیماران بینالملل :

- اگر بیمار بصورت مستقیم و یا پذیرش ازطریق سایت بیمارستان مراجعه نماید، بایستی تمامی مقررات

موجود و ازجمله هزینه های بیمارستان، بسته خدمات، امکانات رفاهی در قالب برگه های ممهور به مهر

بیمارستان در اختیار ایشان قرار گیرد و در صورت قبول شرایط از جانب بیمار، پذیرش ایشان در قالب

قرارداد فیمابین بیمارستان و بیمار صورت پذیرد.

5-2- درصورتی که بیمار توسط تسهیل گر معتبر به بیمارستان وارد شود، باید ازقبل هماهنگی های لازم

دراین زمینه ازطریق شرکت( پزشک مسئول فنی سلامت شرکت تسهیل گر) با بیمارستان صورت پذیرد.

این هماهنگی ها شامل ارائه اطلاعات بیمار وپرونده اولیه وی میباشد که باید دراختیار بیمارستان قرارگیرد

پذیرش بیمار در قالب قرارداد سه جانبه فیمابین بیمارستان، شرکت تسهیلگر و بیمار صورت پذیرد.

5-3- بیمارستان بایستی در هنگام پذیرش بیمار از داشتن بیمه گرشگری سلامت که متضمن جبران خسارت

ناشی از فوت بیمار و یا عوارض پیش بینی نشده درمانی در خصوص بیماری فرد، که منجر به ایجاد هزینه

های زیاد می شود و در قرارداد فی مابین پیش بینی نشده است، اطمینان حاصل کند و در صورت

نداشتن بیمه، بیمار را  در هنگام بستری بیمه نماید.

5-5- پس از عقد قرارداد و پذیرش بیمار بین الملل در واحد IPD و اطلاع به پزشک معالج  و پزشک IPD

بیمار توسط  کارشناس IPD  به بخش بستری معرفی گردد.

 

 

 

3- تمامی بیماران در زمان خروج، خلاصه پرونده انگلیسی تایپ شده، در اختیار داشته باشند که

درآن موارد زیر ذکر شده باشد: نام و نام خانوادگی ، پزشک معالج، شماره پاسپورت و کد بین المللی

تاریخ پذیرش و ترخیص، علت مراجعه، تشخیص اولیه، اقدامات تشخیصی و یا درمانی انجام یافته

برای بیمار، وضعیت فعلی بیمار، درج اقدامات و مراقبتهای مورد نیاز پس از ترخیص که بیمار باید در

محل سکونت(موطن) خود برای بیماری انجام دهد و درصورت نیاز، زمان معاینه مجدد

8-4- بیمار قبل از ترخیص آموزش و اطلاعات لازم در خصوص چگونگی پیگیری وضعیت خود، بصورت

فرم های از پیش آماده شده و ترجمه شده به زبان خود دریافت می نماید.

8-5- در مواردی که بیمار علیرغم توصیه پزشکی تیم درمانی تصمیم به ترک بیمارستان بگیرد، درصورتیکه

خطر جانی برای بیمار وجود داشته باشد، بمنظور جلوگیری از اتفاقات غیر منتظره پزشک معالج باید ضمن

مشاوره با متخصص پزشکی قانونی در این زمینه، اطلاعات لازم در خصوص مخاطرات اقدام مذکور را

به بیمار اعلام کند.

8-7-  به تمامی بیماران در هنگام ترخیص فرم رضایت سنجی داده از جمله این رضایت نامه

باید حاوی اطلاعات دقیق دسترسی به بیمار جهت امکان کنترل خدمات ارائه شده باشد.

8-8- بیمارستان موظف است اطلاعات مربوط به راههای برقراری ارتباط (ایمیل، تماس تلفنییا مراجعه

حضوری) بیمار با پزشک معالج و بیمارستان را در زمان ترخیص در فرمهای از پیش طراحی شده دراختیار

بیمار قراردهد.

8-10-  بایستی به تمامی بیماران در زمان خروج از بیمارستان نسخه ای داده میشود که ضمن رعایت تلفیق

دارویی شامل داروهای قبلی و فعلی بیمار بوده و به ترتیب اولویت بر اساس نظر پزشک داروساز بالینی و

داروساز عدم تداخلات دارویی و غذایی در رژیم دارویی بیمار لحاظ گردیده است، ضمن آنکه تصریح میشود

مسئولیت داروهای تجویزی بیمار در زمان ترخیص بر عهده پزشک معالج می باشد.

 

 

ماده 9- برنامه پیگیری بیمار در کشور مبدا:

9-1- بیمارستان باید بطور مستقیمیا از طریق شرکت های معتبر ، با مراکز درمانی معین در کشور مبدا

بیمار در ارتباط بوده و پیگیری((FOLLOW UP بیماران خود را  انجام دهند.

9-2- درصورت بروز عوارض حتی در کشور مبدا، بیمارستان  باید مطابق قرارداد، خدمات خود را ارائه و

رضایت بیمار را کسب نماید.همراه بیمار:

الزامات اختصاصی برای همراه بیمارشامل مواردزیر است:

بسته و وسشایل شخصی (دمپایی، لباس مناسب، لیوان، بشقاب، قاشق و چنگال و ...)

کاناپهیا صندلی تختشو

میز کنار مبلی

سرو غذا در سه وعده

پذیرایی میان وعده

مکانیسم تسهیل تردد

فضای اختصاصی برای استراحت مادران با امکانات

  امکانات استفاده از خدمات رفاهی  (کافی نت- تلفن و ... )

اطلاعیه ها
اوقات شرعی به افق مریوان
اذان صبح: 4:21
طلوع آفتاب: 6:09
اذان ظهر: 13:26
اذان عصر: 18:41
غروب آفتاب: 20:42
اذان مغرب: 21:02
نیمه شب شرعی: 23:54
دانلود فرم
فرم PDP
جهت مطالعه همکاران گرامی
دانلود نرم افزار
نظرسنجی کاربران گرامی
میزان رضایتمندی شما کاربر گرامی نسبت به محتوای وب سایت بیمارستان فجر مریوان


[مشاهده نتایج]