سوپروایزر کنترل عفونت

کنترل عفونت

اهداف کمیته کنترل عفونت

1.      پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

2.      احتیاطات استاندارد

3.      شستن دست ها

4.      واکسیناسیون کارکنان در بیمارستان

5.      اقدامات لازم در مواجه های شغلی کارکنان

6.       پرونده های بهداشتی گروه های پرسنلی و پیراپزشکی شاغل در بیمارستان

7.      ضدعفونی کننده ها،گندزداها و استریلیزاسیون ها

 

کمیته کنترل عفونت:

کمیته کنترل عفونت بیمارستان، مسئولیت برنامه ریزی ، ارزیابی و انجام تمام موارد مرتبط با کنترل عفونت را بر عهده دارد و تصمیم گیری های عمده و مهم در این زمینه از وظایف این کمیته می باشد.

 

اهداف کمیته:

کاهش موارد عفونت بیمارستانی و در نتیجه کاهش هزینه های درمان و روزهای بستری بیماران در بیمارستان از طریق انتخاب روش های مناسب و برنامه ریزی جهت کنترل عفونت و پیشگیری از بروز و انتشار عوامل عفونت زا در بیمارستان بر اساس امکانات موجود.

 

رعایت نکات و شرایط استریل جهت پروسیجرهای  سونداژ بیمار، پانسمان زخم ها و ... الزامیست و در صورت بروز تب پس از 48 ساعت از زمان بستری بیمار حتماً به پرستار کنترل عفونت جهت بررسی از نظر عفونت بیمارستانی اطلاع داده شود.

·        مواردیکه باید هنگام تغییر و تحول شیفت رعایت گردد:

·        تحویل بیماران از روی کاردکس ( اقدامات مراقبتی و دارویی) بر بالین آنها :

·        کنترل وضعیت تنفس و هوشیاری بیمار

·        کنترل بهداشت فردی بیمار

·        کنترل آنژیوکت از نظر فیکس بودن، داشتن تاریخ( کمتر از 72 ساعت) ، بررسی از نظر فلبیت

·   کنترل سرم هااز نظر : حجم باقیمانده ، حجم دریافتی( براساس دستور و مطابق با برگه I&O ) ، داشتن برچسب سرم( تنظیم قطرات، ساعت شروع و پایان) ، نام پرستار، نام و میزان داروی اضافه شده.

·        کنترل میکروستها( داشتن برچسب سرم و  تاریخ تعویض )

·        کنترل سوند فولی از نظر فیکس بودن و بهداشت و حجم ادرار تخلیه شده و باقیمانده و ثبت در برگه I&O

·        کنترل NGT از نظر فیکس بودن و میزان ترشحات برگشتی و ثبت در برگه I&O

·        کنترل کلیه کاتترها، پانسمان و رعایت بهداشت و نظافت آنها

·        کنترل بیمار از نظر زخم بستر، کبودی، راش ، ورم، ادم در اندامها

·   کنترل برگه علائم حیاتی از نظر ثبت مشخصات بیمار و علائم وی طبق دستور و ثبت علائم حیاتی در هنگام ادمیت

·        کنترل بیمار از نظر پوزیشن، وضعیت استراحت، شیو و خونریزی.

·        کنترل وضعیت درد بیمار و اقدامات انجام شده جهت تسکین درد.

·        اطلاع از کلیه اقدامات درمانی انجام شده در شیفت قبل.

·   کلیه موارد کنترل شده در حضور پرسنل دو شیفت باید مطرح شود و پس از اتمام تحویل هیچ مسئولیتی به عهده شیفت قبل نمی باشد .

اوقات شرعی به افق مریوان
اذان صبح: 4:21
طلوع آفتاب: 6:09
اذان ظهر: 13:26
اذان عصر: 18:42
غروب آفتاب: 20:43
اذان مغرب: 21:03
نیمه شب شرعی: 23:54
دانلود فرم
فرم PDP
جهت مطالعه همکاران گرامی
دانلود نرم افزار
نظرسنجی کاربران گرامی
میزان رضایتمندی شما کاربر گرامی نسبت به محتوای وب سایت بیمارستان فجر مریوان


[مشاهده نتایج]