سوپروایزر در گردش


 
خانم انتها ویسی 
 
آقای کمال نویدیان
 
آاقی موسی خالدی
 
آقای احمد حمیدی
 
آقای ابراهیم عزیزی
 
آقای زاهد کرمی
 
آقای ماجد رحیمی 
اوقات شرعی به افق مریوان
اذان صبح: 4:21
طلوع آفتاب: 6:09
اذان ظهر: 13:26
اذان عصر: 18:41
غروب آفتاب: 20:42
اذان مغرب: 21:02
نیمه شب شرعی: 23:54
دانلود فرم
فرم PDP
جهت مطالعه همکاران گرامی
دانلود نرم افزار
نظرسنجی کاربران گرامی
میزان رضایتمندی شما کاربر گرامی نسبت به محتوای وب سایت بیمارستان فجر مریوان


[مشاهده نتایج]