روز پیروزی حق

روز پیروزی حق

یوم الله 22 بهمن مبارک باد

یوم الله 22 بهمن مبارک باد

زندگی سالم

زندگی سالم

مهار دیابت، تداوم زندگی

مهار دیابت، تداوم زندگی

برای آگاهی از سلامتی خود، من هم آزمایش HIV می دهم

برای آگاهی از سلامتی خود، من هم آزمایش HIV می دهم

الله یاور ماست

الله یاور ماست

پیش به سوی پیشرفت

پیش به سوی پیشرفت

بیمارستان فجر مریوان

بیمارستان فجر مریوان

     پنج محور منشور حقوق بیمار

 

1.دریافت مطولب خدمات سلامت حق بیمار است :

این خدمات باید محترمانه، عادلانه سریع و فارغ از تبعیض باشد شرایط خاص بیمار در نظرگرفته شود مبتنی بر دانش روز، منافع بیمار و امکانات و شرایط مناسب وبدوز از درد و رنج باشد.

2.اطلاعات باید به نحومطلوب و به میزان کافی در اختیاربیمارقرارگیرد : اطلاعات شامل:هزینه های احتمالی ،بیمه ها،نام و مسئولیت اعضای کادر درمان ، مفاد منشور حقوق،نحوه دسترسی به پزشک معالج.

3.حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار باید محترم شمرده شود   :  بیمار در مواردی ذیل حق انتخاب دارد:انتخاب پزشک معالج، مرکز خدمات دهنده و نظر خواهی از پزشک دوم،قبول یا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهی و در صورت عدم وجود خطر،زمان کافی جهت تصمیم گیری و انتخاب .

4.اصل رازداری و احترام به حریم خصوص بیمار رعایت شود :       باید به حریم خصوص بیمار احترام گذاشته شود و امکانات لازم بدین منظور فراهم شود فقط بیمار گروه درمانی و افراد قانونی مجاز حق دسترسی به اطلاعات بیمار را دارند.

5.دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.          بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال در کیفیت خدمات دریافتی به مقامات ذیصلاح شکایت کند و ازنتایج خود آگاه و در صورت صحت ادعا خسارت وارده جبران شود :

کمبود وقت ، سختی کار و یا سایر شرایط محیطی به هیچ عنوان نمی تواند توجیهی بر بی توجهی و بی احترامی به بیمار و عدم رعایت اصول ارتباط موثر یا عدم رعایت منشور حقوق بیمار محسوب شود

 

اطلاعیه ها
اوقات شرعی به افق مریوان
اذان صبح: 4:21
طلوع آفتاب: 6:09
اذان ظهر: 13:26
اذان عصر: 18:42
غروب آفتاب: 20:43
اذان مغرب: 21:03
نیمه شب شرعی: 23:54
دانلود فرم
فرم PDP
جهت مطالعه همکاران گرامی
دانلود نرم افزار
نظرسنجی کاربران گرامی
میزان رضایتمندی شما کاربر گرامی نسبت به محتوای وب سایت بیمارستان فجر مریوان


[مشاهده نتایج]