داخلی زنان

بخش داخلی زنان

تاسیس بخش :95/2/1

تعداد تخت:    15 تخت 

تعداد اتاق های بخش :2    

پزشکان بخش 

تعداد پرستاران در بخش : 9

نام سرپرستار بخش : سروه حق دوست

نام رئیس علمی بخش : دکتر شریفی – دکتر خالقی مهر – دکتر سلطانی فر – دکتر سمیرا احمدی- دکتر حسن زاده

خدمات قابل ارائه در بخش : جراحی اورولوژی – اتوپدی – ENT – چشک پزشکی

تجهیزات پزشکی در بخش : دستگاه الکتروشوک – مانیتورینگ – نگاتوسکوپ-نوار قلب

تجهیزات رفاهی جهت بیماران در بخش : ویلچر – برانکارد 
اوقات شرعی به افق مریوان
اذان صبح: 4:21
طلوع آفتاب: 6:09
اذان ظهر: 13:26
اذان عصر: 18:41
غروب آفتاب: 20:42
اذان مغرب: 21:02
نیمه شب شرعی: 23:54
دانلود فرم
فرم PDP
جهت مطالعه همکاران گرامی
دانلود نرم افزار
نظرسنجی کاربران گرامی
میزان رضایتمندی شما کاربر گرامی نسبت به محتوای وب سایت بیمارستان فجر مریوان


[مشاهده نتایج]