اتاق عمل

بخش اتاق عمل

تاسیس بخش : در سال 1/12/1394

تعداد تخت بخش ریکاوری : 8 تخت ریکاوری

تعداد اتاق های بخش : 4 اتاق عمل + یک اتاق CSR + یک اتاق ریکاوری

پزشکان بخش : ارتوپد: 1 نفر    اورولوژی : 1 نفر     ENT : 1 نفر      چشم پزشک :1 نفر

شماره داخلی: 256+257+258

تعداد پرستاران : 1 نفر  کارشناس اتاق عمل : 10 نفر    کاردان اتاق عمل :5 نفر  

کارشناس هوشبری و کاردان هوشبری 2 نفر      منشی : 1 نفر     خدمات : 2 نفر

نام رئیس علمی بخش : دکتر پرویز شبرندی

خدمات قابل ارائه در بخش : جراحی ارتوپدی چشم – کلیه و مجاری – ENT

اتاق ریکاوری : شامل 8 تخت می باشد

اتاق های عمل جراحی : 4 اتاق که به هر یک از تخت ها یک اتاق تخصیص گردیده است

تجهیزات پزشکی در بخش :

تجهیز رفاهی جهت بیماران در بخش : تلویزیون

قوانین داخلی بخش :

1.    اتاق عمل در شیفت صبح از ساعت 7 الی 14 آماده ارائه خدمات می باشد

2.    در شیفت های عصر و شب نیز جهت ارائه خدمات به بیماران اورژانس به صورت آنکال خدمات ارائه می دهند.

برنامه ماهیانه بخش :  روزهای تعطیل نیز اتاق عمل به صورت آنکالی خدمات ارائه می دهد

 

  

پزشکان اتاق عمل :

دکتر شریفی رضوی و دکتر اکبر سنگری ارتوپدی – دکتر سمیرا احمدی چشم پزشک – دکتر علیرضا سلطانی فرENT

دکتر فرهود خالقی مهر کلیه و مجاری ادراری – دکتر حسنا زبیری ENT – دکتر پرویز شبرندی و دکتر محمد صدیق کرمی بیهوشی 

اوقات شرعی به افق مریوان
اذان صبح: 4:21
طلوع آفتاب: 6:09
اذان ظهر: 13:26
اذان عصر: 18:41
غروب آفتاب: 20:42
اذان مغرب: 21:02
نیمه شب شرعی: 23:54
دانلود فرم
فرم PDP
جهت مطالعه همکاران گرامی
دانلود نرم افزار
نظرسنجی کاربران گرامی
میزان رضایتمندی شما کاربر گرامی نسبت به محتوای وب سایت بیمارستان فجر مریوان


[مشاهده نتایج]