رادیولوژی و سی تی اسکن

معرفی بخش رادیولوژی

فضای بخش: 30 متر مربع

انواع فعالیت در بخش : رادیولوژی و سی تی اسکن

نام سرپرست بخش : آقای قاسم سیدی

نام رئیس علمی بخش : دکتر آوا روزدار

تعداد اتاق های فعال و راکد : 2 اتاق فعال

تجهیزات روز : دستگاه CT  - دستگاه رادیولوژی – دستگاه پرتابل رادیولوژی

تعداد پرسنل: 15 نفر  با منشی

نحوه انجام فعالیتهای بخش رادیولوژی: شبانه روزی

نحوه نوبت دهی : سی تی اسکن و رادیولوژی : بیمار باید حضوراً مراجعه کند برای بیماران سرپایی  سی تی در صورتی که غیر تزریق باشد حداکثر روزانه 12 سی تی اسکن سرپایی بدون تزریق نوبت داده می شود فقط در شیفت صبح انجام می گیرد برای CT اسکن با تزریق بیمار حضوراً مراجعه نماید بیماران سرپایی روزانه حداکثر دو نفر سرپایی با تزریق و دو نفر بستری نوبت داده خواهد شد . میانگین سی تی های با تزریق حداکثر 10 نفر بستری و سرپایی و بدون تزریق حداکثر 40 نفر بستری و سرپایی

رادیولوژی: درخواست های گرافی ساده در طول شبانه روز بدون گرفتن نوبت قبلی انجام می گیرد

برای گرافی رنگی : طبق دفتر نوبت دهی نوبت داده می شود.

حضور پزشکان رادیولوژی : 5/1 در شیفت صبح در واحد CT و رادیولوژی حضور دارند

نحوه چیدمان پرسنل : در شیفت صبح 3 نفر پرسنل در واحد رادیولوژی و  3 نفر در واحد سی تی مشغول فعالیت هستند

 

 

شیفت عصر: 3 نفر پرسنل سی تی و رادیولوژی را به صورت توام پوشش می دهند

شیفت شب : یک نفر N کامل و یک نفر N. بخش را پوشش می دهند .

پزشکان بخش رادیولوژی: دکتر آوا روزدار- دکتر غزاله حسینی – دکتر اکبر معینی فر- دکتر عبید رحمانی

نحوه انجام گرافی های ساده : طبق نوبت دهی دفتر حداکثر انتظار زمان انتظار یک گرافی ساده 20 دقیقه می باشد.

اوقات شرعی به افق مریوان
اذان صبح: 4:21
طلوع آفتاب: 6:10
اذان ظهر: 13:27
اذان عصر: 18:42
غروب آفتاب: 20:43
اذان مغرب: 21:03
نیمه شب شرعی: 23:54
دانلود فرم
فرم PDP
جهت مطالعه همکاران گرامی
دانلود نرم افزار
نظرسنجی کاربران گرامی
میزان رضایتمندی شما کاربر گرامی نسبت به محتوای وب سایت بیمارستان فجر مریوان


[مشاهده نتایج]