بیجار

بیجار

بیجار

اخبار

دومین بازدید مدیر شبکه بهداشت ودرمان و هیئت همراه از حسن آباد ویاسوکندبا هدف ساماندهی مرکز بهداشتی درمانی این شهر

دومین بازدید مدیر شبکه بهداشت ودرمان و هیئت همراه از حسن آباد و یاسوکند با هدف ساماندهی مرکز بهداشتی ودرمانی صورت گرفت.

شنبه 16 تیر 1397

کمیته پاپ اسمیر و تی ال تشکیل شد

کمیته پاپ اسمیر وتی ال در اتاق ریاست بیمارستان تشکیل شد.

پنجشنبه 14 تیر 1397

بازدی از کمپ های فعال در زمینه ترک اعتیاد

باحضور نماینده مرکز بهداشت،فرماندار شهرستان بیجار وجمعی از مسئولین از کمپ های فعال در زمینه ترک اعتیاد بازدید به عمل آمد.

پنجشنبه 14 تیر 1397

کمیته کاهش کسورات بیمارستانی تشکیل جلسه داد

کمیته کاهش کسورات بیمارستانی با حضور مدیرشبکه بهداشت ودرمان وبا حضور مسئولین استانی تشکیل جلسه داد.

چهارشنبه 13 تیر 1397

بازدید سرزده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)

دکتر هومن قصری به صورت سرزده از بیمارستان امام حسین(ع)بازدید کرد.

دوشنبه 11 تیر 1397

بازدید سرزده مدیر شبکه بهداشت و درمان از مرکز بهداشتی شهر حسن آیاد یاسوکند

دکتر جعفری وهیئت همراه با حضور در شهر حسن آباد ویاسوکند به صورت سرزده از مرکز درمانی شهر حسن آباد بازدید کردند.

چهارشنبه 6 تیر 1397
نظرسنجی
نظر شما در مورد خدمات ارائه شده در بیمارستان امام حسین(ع) بیجار چیست؟


[مشاهده نتایج]