کارکنان

پیشنهادات پرسنلی
همکاران گرامی لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را جهت ارتقا کیفیت خدمات بیمارستان با ما درمیان بگذارید
نام
نام خانوادگی
نام بخش
تلفن
تاریخ
 
شرح پیشنهاد و یا انتقاد
 
 
 
کد امنیتی