تماس با ما

 
   آدرس : بیجار بلوار شهید رحمانی بیمارستان امام حسین (ع)
 
 
تلفن :68-38236066(087)

وب سایت :/Muk.ac.ir/Hospitals/HosBijar.aspx