اسامی پزشکان

پزشکان متخصص

دکتر احمد رضا الهی واحد

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر محمد ناصر ابراهیمی

متخصص بیماریهای داخلی


متخصص جراحی عمومی

دکتر فاطمه رضائیان

متخصص زنان و زایمان

دکتر زیبا خدایاری

متخصص زنان و زایمان

دکتر ربابه صادقی

متخصص قلب و عروق

دکتر رضا پور رشیدی

متخصص رادیولوژی

دکتر سید حمید  بخشایش

متخصص اعصاب و روان

دکتر طیبه محمدی

متخصص کودکان

دکتر لیلا رشیدزاده

متخصص کودکان

دکتر نگار حبیبی

متخصص کودکان

دکتر فاطمه شیرانی
متخصص بیهوشیپزشکان عمومی

دکترسامان امینی

پزشک عمومی

دکتر فاطمه شفقی

پزشک عمومی

دکتر حمید سیبی

پزشک عمومی

دکتر مریم رحمانی

پزشک عمومی

دکتر مسعود حیدری فرد

پزشک عمومی

دکتر ایمان اکبری

پزشک عمومی


پزشک عمومی