درباره بیمارستان

مختصری از تاریخچه بیمارستان

بیمارستان امام خمینی (ره) سقز بیمارستان عمومی است که از سال 1342 شروع بکار نموده است

توسعه بخش ها و زیرساختهای بیمارستان

 • مرمت و تغییر کاربری امور اداری به  NICU  به متراژ 120 مترمربع سال 1385
 • احداث آپارتمان 4 واحدی جهت پانسیون پزشکان متخصص به متراژ 360 متر مربع سال 1386
 • احداث بخش CCUو Post CCU  به متراژ 540 مترمربع سال 1387
 • احداث بخش دیالیز به متراژ 400 مترمربع سال 1387
 • اضافه شدن 80 متر مربع به بلوک زایمان سال 1388
 • اضافه شدن 250 متر مربع به بخش زایمان سال 1388
 • مرمت و تغییر کاربری CCU  به ICU  به متراژ  293 متر مربع سال 1388
 • احداث 50 متر جهت آزمایشگاه و بهسازی و مرمت 100 متر قبلی  سال 1390
 • خریداری و راه اندازی دیزل ژنراتور برق KW 400 همراه تابلو اتوماتیک و سینی گذاری و کابل گذاری از ژنراتور به اتاق برق سال  1390
 • خریداری و راه اندازی 2 دستگاه دیگ فولادی جهت موتورخانه سال 1390
 • احداث ساختمان امور اداری در طبقه فوقانی سی تی اسکن به متراژ 200 متر مربع به صورت ساختمان صنعتی سال 1390
 • بهسازی و مرمت بخش مردان ( اتاق 4 و 5 ) به متراژ 50 متر مربع سال 1391
 • احداث شبکه فاضلاب بصورت ایجاد منهول و لوله های کاروگیت دو جداره در دو میر جداگانه به متراژ 200 متر و تعداد 10 عدد منهول سال 1391
 • احداث سالن دسترسی به اتاق عمل به متراژ 120 متر مربع سال 1391
 • راه اندازی سایت امحاء زباله به متراژ  50 متر مربع سال 1391
 • مرمت و بهسازی و تغییر کاربری جهت بخش متادون در ساختمان پروین اعتصامی به متراژ 400 مربع سال 1391

 گزارش عملکرد اجرای طرح هتلینگ