فرم ثبت خطا های پزشکی

فرم ثبت خطاهای پزشکی
نام ونام خانوادگی
وضعیت استخدام
سابقه کار
نام بخش
مدرک تحصیلی
سمت گزارش دهنده
سمت فردی که دچار خطا شده
زمان بروز خطا
شرح خطا
علت بروز خطا
خطا منجر به
پیشنهادات جهت جلوگیری از خطا
 
 
 
کد امنیتی
 
آمار بازدید کننده
کاربران آنلاین 1363
امروز 13178
دیروز 24025
ماه جاری 439606
سال جاری 1222116
از ابتدا 17079990
صفحه جاری 873