تعامل با بیمار

بیماری های شایع بیمارستان امام خمینی

 سزارین:
     

زایمان سزارین یک جراحی بزرگ است که با شکافتن پوست روی شکم ، عضلات زیر آن و جدار رحم همراه است. به طور متوسط، 10 درصد زایمان ها در جهان به روش سزارین انجام می شود، طبق آمار رسمی در ایران حدود 25 تا 35 درصد زایمان ها به صورت عمل جراحی یعنی سزارینصورت می گیرند 
 گاسترانتریت:
 
     گاستروانتریت یا آنفلوانزای معده، اسهالی (مدفوع شل و آبکی سه یا چند بار در روز) است که عامل ایجاد آن میکروب‌ها، غذاهای مسموم، یا مصرف آب ناسالم است. علایم آن ممکن است شامل درد معده،‌ تهوع یا تب باشد.

 
 
    کاتاراکت: 
 
       آب‌ مروارید (Cataract) عبارت‌ است‌ از کدر شدن‌ عدسی‌ چشم ‌. یعنی  به از بین رفتن شفافیت و کدر شدن عدسی چشم انسان، آب مروارید و در اصطلاح علمی آن کاتاراکت گفته می شود. که با عث کاهش بینائی  می گردد.

 
        
  لیست مقالات  
 سزارین دانلود 
 گاستروانتریت  دانلود
 کاتاراکت  دانلود