دانشگاه علوم پزشکی 
 
اعطای گواهی اعتبار بخشی ملی با درجه یک مثبت به بیمارستان قدس را توسط تیم اعتبار بخشی به جامعه درمانی استان کردستان تبریک میگوییم.