دانشگاه علوم پزشکی 
مختصری از تاریخچه بیمارستان قدس
بیمارستان قدس در سال 1377 فعالیت خود را رسماً بعنوان مرکز آموزشی درمانی شروع کرد. در آن زمان بیمارستان تنها شامل دو بخش روانپزشکی زنان و مردان با ظرفیت کلی 56 تخت بود. قبل از آن، بخش روانپزشکی بیمارستان توحید سنندج مسؤول ارائه خدمات به بیماران بستری روانپزشکی در سطح استان بود.
در سال 93با همت مدیریت بیمارستان بازسازی فیزیکی بیمارستان ازجمله نمای ساختمان  و تعمیر و به سازی بخشی بیمارستان شروع و امید میرود که در سال 94بهسازی بیمارستان به اتمام برسد . همچنین بخش متادون در نیمه اول سال  93 به بهره برداری رسید. علاوه برآن سیستم بی خطر سازی زباله های عفونی نصب ومورد بهره برداری قرار گرفت.با همت مدیریت وپرسنل زحمت کش بیمارستان اکنون این مر کز با بالا بردن ظرفیتهاپی خود خصوصا در بخش خدمات وتجهیز واحدهای خدماتی خود همانند اشپزخانه وتاسیسات وهمچنین کادر اداری مجرب میرود تابعنوان یکی از بیمارستانهای شاخص در غرب کشور تبدیل شود.
کتابخانه تخصصی بیمارستان در حال حاضر انلاین بوده وپاسخگوی نیازهای اموزشی دانشجویان میباشد.
متن