دانشگاه علوم پزشکی 

   

 
 مسئول واحد: آقای محسن مارابی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
 تلفن داخلی: 239
  
 
 تعریف مددکاری اجتماعی:

     مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر اصول، مهارت و دانش های خاص که به افراد و اقشار آسیب پذبر جامعه کمک می کند تا با تکیه بر تواناییها ، استعدادها و مهارت های خود از منابع و امکانات جامعه به نحو احسن استفاده نماید ، هدف از آن استقلال ، بازتوانی و توانمند نمودن مددجو و  خانواده او می باشد.

معرفی واحد:

      واحد مددکاری بیمارستان قدس با هدف کمک به بیمار و خانواده آنها با استفاده بهینه از منابع و امکانات محیطی- اجتماعی درجهت  شناسایی و حل مشکلات و نیازهای  بیماران اقدام کرده تا به استقلال نسبی  و بازتوانی دست یابند.

فعالیت های واحد:

-        ویزیت روزانه در بخش های بیمارستانی با هدف موردیابی و پیگیری های لازم

-        ارزیابی اقتصادی و اجتماعی بیماران و ثبت آن در پروند بیمار

-        ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی  جهت حمایت های بهداشتی درمانی بیمار

-        تسهیل در برقراری ارتباط موثر و بهینه بین بیمار، خانواده و مرکز درمانی  به منظور بهبود روند درمان

-        همکاری و همفکری با سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرایند درمان

-        راهنمایی و معرفی بیماران و خانواده های آنان جهت استفاده از امکانات پزشکی و توانبخشی و حمایتی سایر مراکز

-        انجام مصاحبه و مساعدت مالی برای بیمارنی که توانایی پرداخت هزینه های درمانی را ندارند.

-    مصاحبه با بیمار و خانواده وی ،  ثبت درفرم گزارش مددکاری اجتماعی و بررسی سیستم ها و شبکه های حمایتی بیماران

-    تهیه و ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی اجتماعی و خانوادگی بیماران بر حسب درخواست بهزیستی، دادگستری و .... .

-        پیگیری شناسایی و تعیین هویت بیماران مجهول الهویه با تعامل با ثبت احوال، کلانتری، دادگستری و ... .

-       مکاتبه با سازمانها و مراکز حمایتی جامعه از جمله بهزیستی، هلال احمر، پزشکی قانونی،  کمیته امداد، مجمع خیرین استان کردستان و ... در راستای ارائه خدمات اجتماعی به بیماران روانپزشکی

-        آگاه سازی خانواده های متقاضی ترخیص با رضایت شخصی جهت اطلاع از عواقب ترخیص بدون دستور پزشک معالج  و ارائه توصیه های لازم جهت لزوم پیگیری درمان در خارج از بیمارستان

-        شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی

-        کمک در زمینه رفع مشکلات موجود خانواده بیمار و ایجاد زمینه پذیرش وی در کانون خانواده

-        بررسی موانع قانونی ترخیص بیماران(تعامل با دادگستری، کلانتری، بهزیستی و ... )

-        نظارت به فرایند ترخیص بیمار جهت تحویل آنها به خانواده، سایر افراد حقیقی و حقوقی مجاز