بیمه های طرف قرارداد بیمارستان قدس
 
بیمه های اصلی:
تامین اجتماعی
سلامت
کمیته امداد
نیروهای مسلح
 
 
موسسات و بیمه های طرف قرارداد:
آتیه سازان
آرمان
شرکت نفت
نوین
بانک صادرات
بانک ملی
بانک سپه
بانک تجارت
سازمان صدا و سیما
شرکت کمک رسان ایران
بیمه سینا
کانون سردفتران و دفترداران
کارآفرین
اداره زندان ها
بیمه دانا
بیمه ایران
بنیاد 15 خرداد