دانشگاه علوم پزشکی 
رزومه اعضای هیئت علمی
دکتر شمس علیزاده
 
دکتر مرضیه مقدم
 
دکتر فرزین رضاعی
 
 
 
دکتر فایق یوسفی

دکتر سلیمان محمد زاده

آقای غلامرضا اسفندیاری
 
نظرسنجی
خدمات ارائه شده در بیمارستان قدس را چگونه ارزیابی می کنید؟


[مشاهده نتایج]