درباره بیمارستان

ü      بیمارستان شهدا دهگلان با بهره وری از نیروی انسانی کارآمد و الگوهای مناسب فرهنگی– دینیاجتماعی– آموزشی در سطح شهرستان دهگلان فعالیت می نماید. 

تخصصهای موجود در مرکز:زنان وزایمان، کودکان و نوزادان، داخلی، روانپزشکی،رادیولوژیست و پاتولوژیست میباشد.

واحدهای پاراکلینیکی شامل:آزمایشگاهرادیولوژی –سونوگرافی -اسپیرومتری

شماره تماس بیمارستان: 08735123331-08715123400

آدرس سایت بیمارستان: http://muk.ac.ir/Muk/Hospitals/Shohada.aspx

 

نحوه پذیرش بیماران اورژانسی

1-مراجعه کننده محترم در هنگام مراجعه به اورژانس ابتدا جهت تعیین وضعیت به تریاژ مراجعه فرمایید.

2-پس از تعیین وضعیت جهت تشکیل پرونده به واحد پذیرش مراجعه فرمایید .

 

نحوه پذیرش بیماران بستری

بیمار پس از مراجعه با کلینیک ویزیت و گرفتن دستور بستری از پزشک معالج :

1-                 مراجعه به واحد پذیرش جهت بررسی وضعیت تخت های بستری

 2- پس از تعیین تخت در واحد پذیرش تشکیل پرونده برای بیمار صورت میگیرد.

 3- بیمار پس از تشکیل پرونده به همراه پرونده به بخش مربوطه مراجعه نموده و بستری خواهد شد .

4-جهت بستری افرادکمتر از 18 سال ، حضور پدریا قیم قانونی درهنگام پذیرش (جهت اخذ رضایت نامه) الزامی است

5-حتما قبل از بستری در بیمارستان از بیمه های طرف قرارداد بیمارستان مطلع شوید . لیست بیمه های طرف قرارداد بیمارستان در محل پذیرش بستری نصب و سایت اینترنتی بیمارستان نیز حاوی بیمه های طرف قرارداد می باشد

6- دفترچه بیمه خود را درطول بستری نزد خود نگه دارید.به تاریخ اعتباردفترچه، تعداد کافی برگه های سفید یا قدیمی بودن عکس دفترچه توجه نموده ودرصورت نیازهرچه سریعترنسبت به تعویض دفترچه،تاریخ تمدیداعتبار،الصاق عکس جدید ویا اخذ استعلام از واحدهای بیمه شهرستان محل سکونت اقدام فرمائید

7- تاریخ دستور بستری پزشک به منزله وجود تخت خالی در بخش مربوطه نیست وممکن است در ساعت تعیین شده توسط پزشک ، بستری نشوید ولی سعی خواهد شد در همان تاریخ بر حسب رعایت نوبت و اولویت ، بستری شوید

8- سیگار کشیدن در تمام قسمت های بیمارستان (محوطه بیرونی و محیط داخلی) و اتاق بیماران، سلامت بیمار شما را به خطر انداخته و ممنوع است.

9-جهت جلوگیری از انتقال عفونت، بهداشت دست ها را رعایت فرمایید.

10- درب های خروج اضطراری در انتهای بخش جهت خروج در مواقع بحرانی و اضطراری واقع شده است.

 

ترخیص بیماران از اورژانس

1- پس از ثبت ترخیص در پرونده بیمار توسط پزشک معالج،  پرونده به واحد ترخیص فرستاده می شود .

2- هزینه در واحد ترخیص و با کارت بانکی پرداخت و رسید ترخیص تحویل پرستار اورژانس داده خواهد شد.

3- آموزشهای حین ترخیص را از پرستار مربوطه دریافت خواهید نمود .

4-به دلیل فعال نبودن واحد ترخیص در شیفت عصر وشب در صورت ترخیص در شیفتهای عصر وشب با هماهنگی سوپروایزر و صندوق با اخذ مدارک و مبلغی بصورت امانت ترخیص در شیفت صبح روزهای غیر تعطیل توسط واحد ترخیص انجام خواهد شد.

5-در صورتی که از بیمارستان ترخیص شده اید در هنگام تسویه حساب برگه خلاصه پرونده خود را از واحد ترخیص دریافت نمایید.

ترخیص بیماران از بخش

1- پس از ثبت ترخیص در پرونده بیمار توسط پزشک معالج پرونده بیمارتوسط منشی به واحد ترخیص منتقل میشود.

2- همراه بیمار جهت انجام امورات ترخیص به واحد ترخیص مراجعه خواهد کرد .

 3- رسیدترخیص رابه مسئول شیفت تحویل و پس از دریافت آموزشهای لازم حین ترخیص بیمارازبیمارستان ترخیص گردد

4-زمان ترخیص بیماران هر روز از ساعت 10 صبح الی  13:30 بعدازظهرمیباشد

5-در هنگام ترخیص برگه خلاصه پرونده و آموزش های حین ترخیص را از واحد ترخیص دریافت نمایید.

قوانین و مقررات بیمارستان

1- هر بیمار دستبند شناسایی دارد که نشانگر هویت بیمار در بیمارستان می باشد. به هیچ عنوان آن را خارج نکنید تا زمان ترخیص توسط پرسنل بیمارستان  برداشته می شود.

2- منشور حقوق بیمار در تمام بخشهای بیمارستان موجود می باشد.لطفا آن را مطالعه فرمائید و با حقوق خود آشنا شوید.

3-گرفتن عکس و فیلم در هر قسمت از بیمارستان بدون هماهنگی با مسئولین مربوطه ممنوع می باشد.

4- نگهداری اشیاء گران قیمت در بخش ممنوع می باشد و بیمارستان در صورت مفقود شدن آن هیچگونه مسئولیتی ندارد.

5- همکاری لازم را با واحد انتظامات بیمارستان بخصوص زمان ملاقات و تعویض بیمار همراه داشته باشید.

6-جهت جلوگیری از عفونت لطفا زباله های معمولی را در سطل های زباله مشکی رنگ و زباله های عفونی را در سطل های زباله های زرد رنگ بیاندازید.

7-کارهای مربوط به بیمار را به پرستار بخش محول نموده واز دست زدن به سرم، خون و دارو و... به بیمار به دلیل خطرات احتمالی خودداری نمائید، در صورت نیاز به پرستار بخش اطلاع دهید.

8- هنگام خواب و استراحت بیمار محافظ کنار تخت باید بالا باشد.

9- مواد غذائی را در یخچال و در نایلون غیر مشکی نگهداری و قبل از دادن هرگونه مواد غذایی به بیمار خود با پرستار مشورت کنید.

10- نوع رژیم غذائی بیمار توسط پزشک تجویز خواهدشد.

11-ساعت سرو غذا در بخش به شرح ذیل استصبحانه: از ساعت 30/7 تا 30/6ناهار: از ساعت 30/11 تا 30/12

شام : از ساعت 18 تا 19 شب

12- ملاقات بیماران :

Ø      ساعت ملاقات عمومی با بیماران همه روزه از ساعت 14:30 لغایت 16 بعدازظهر میباشداز مراجعه در غیر از ساعات ذکر شده جهت ملاقات خودداری فرمایید.

Ø      ورود کودک زیر12 سال به بخشها جهت ملاقات ممنوع است و ازآوردن گل وگیاه طبیعی برای بیماران خودداری فرمایید.

Ø      در پایان زمان ملاقات به منظور استراحت بیماران و انجام به موقع اقدامات درمانی ،نسبت به ترک بیمارستان اقدام و با کادر انتظامات در این مورد همکاری نمایید.

9- لطفا جهت ترخیص بیماران تصادفی با مراجعه به واحد اورژانس  نسبت به دریافت معرفی نامه جهت پاسگاه و دریافت مدارک تصادف اقدام فرمایید. ترخیص بیماران تصادفی منوط به تحویل مدارک برابر با اصل پاسگاه به واحد ترخیص وو سایر مدارک لازم (تصویر برابر با اصل مدارک بیمه ای ماشین وراننده ) به  بیمارستان میباشد.

10- لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل در فرایند درمان آرامش خود را حفظ نموده و صبور باشید این مرکزاز طریق ذیل آماده رسیدگی و پاسخگویی به مشکلات شما میباشد .

-در صورت انتقادات و پیشنهادات و یا زمان بروز مشکل و اعلام شکایت می توانید نظرات خود را به صورت کتبی در ساعات اداری (8الی 14)  به واحد رسیدگی به شکایات واقع در طبقه اول دفتر پرستاری و در ساعات غیر اداری به دفتر سو پر وایز واقع در اورژانس اتاق سوپروایزر تحویل داده و با ارائه نظرات خود ما را در ارتقاء کیفیت یاری فرمائید

- در صورت داشتن هرگونه شکایت و انتقاد میتوانید نظرات خود را از طریق صندوق رسیدگی به شکایات به ما منتقل نمایید.

11- به منظور جلوگیری از شلوغی بخش، از تجمع در راهرو بخش ها، ترددهای غیر ضروری و نیز تماس با سایر بیماران خودداری فرمایید .

12- جهت انجام فریضه نماز می توانید از نماز خانه موجود درقسمت زیرزمین استفاده نمایید ،

13- در صورت تمایل به ترخیص بیمار خود با رضایت شخصی ، مسئولیت کلیه عواقب احتمالی متوجه خود بیمار و شما همراه گرامی باشدوبیمارستان هیچگونه تعهدی دراین خصوص نخواهدداشت .

 

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان

*تامین اجتماعی      *بیمه سلامت      *کمیته امداد       *نیروهای مسلح* هلال احمر*سپاه بیت المقدس 

*بیمه بانکهای(ملی ، ملت، کشاورزی، تجارت، سپه، صادرات ، صنعت و معدن)*واحد بهداری سپاه   *اداره زندانها

 

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد

* بیمه کارآفرین                   * بیمه دانا                 *بیمه شرکت نفت    *بیمه ایران  * بیمه سینا       

*بیمه آتیه سازان حافظ     *بیمه دی    *بیمه کمک رسان ایرانsos*بیمه آرمان               *بیمه  صدا و سیما

سیستم ها حمایتی بیمارستان شامل:

ü     مساعدت مددکاری به بیماران بی بضاعت با تایید عدم توانایی مالی از طرف سازمانهای حمایتی  انجام میشود.

   

راهنمایی طبقات بیمارستان  (ساختمان اصلی)

زیر زمین

طبقه اول

طبقه هم کف

 

انبار

اتاق ریاست /مدیر/حراست

اورژانس

 

سی اس آر

واحدهای بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

بخش داخلی و اطفال

 

رختشورخانه

واحد اعتباربخشی و بهبود کیفیت

رادیولوژی

 

آشپزخانه

دفتر پرستاری

آزمایشگاه

 

تاسیسات

سالن کنفرانس

کلینیک تخصصی

 

نمازخانه

واحد تجهیزات پزشکی

 بلوک زایمان

 

سردخانه آشپزخانه

واحد تغذیه

 اتاق پزشک اورژانس

 

 

 واحد ترخیص و پذیرش

 

 

 

صندوق

 

 

 

تلفن خانه

 

 

 

انتظامات

 

 

 

داروخانه

 

واحدهای خارج از ساختمان اصلی

موتورخانه- سایت بیخطر سازی زباله نقلیه سردخانه جسد- تصفیه خانه فاضلاب- اتاق ژنراتور- سایت اکسیژن ساز در محوطه بیمارستان قرار دارند.

بخش دیالیز در حال حاضر در ساختمان بیمارستان قدیمی قرار دارد.