بیمارستان سینا

بیمارستان سینا

آموزش های اجباری

 آموزش های لازم که بایستی تمام کارکنان حداقل سالی یکبار به صورت مدون یا غیر مدون از طریق کنفرانس ، شرکت در سمینارها ،ارائه پمفلت و ... بگذرانند به شرح ذیل می باشد :

1-       اجرای صحیح احیای قلب ریوی مغزی  پایه و آموزش AED (کادر اداری )

2-       انجام صحیح احیای فلب مغزی ریوی پیشرفته و استفاده از دفیبریلاتور ، ونتیلاتور و سایر تجهیزات تخصصی (کادر درمان)

3-       مدیریت در .....( بحران ، خطر و آتش نشانی و Drill آتش نشانی )

4-        ایمنی بیمار و ایمنی سلامت شغلی کارکنان ، کنترل عفونت و بهداشت محیط

مهارت های برقراری ارتباط ( نقش کارکنان در تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان خدمت و رعایت حقوق آنان ارتقای مهارت های رفتاری و ارتباطی کارکنان
.
.
.
.
 لطفا فایل برنامه توسعه فردی کارکنان را دانلود و پس از تکمیل در قسمت ذیل آپلود نمایید  . 
آپلود برنامه توسعه فردی کارکنان 1396
apload
 
 
 
کد امنیتی
 
.
دانلود برنامه توسعه فردی کارکنان 1396
.