مدیریت خطر حوادث و بلایا

 

مدیریت خطر ، حوادث و بلایا

 

 

سارا  روحی

                                   مسئول کمیته خطر ، حوادث و بلایا

 

 

بحران حادثه ای است که به طور طبیعی و یا به وسیله بشر به طورناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل نماید و جهت برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد .

طبق بررسی های انجام شده در مرکز توحید مهمترین مخاطرات بیمارستان در سال 1395 به ترتیب اولویت به شرح زیر می باشد :

1.       اپیدمی ( آنفلوآنزا )

2.       زلزله

3.       لغزش زمین

4.       التور

5.       طوفان گرد و غبار

6.       آتش سوزی طبیعی

7.       سرمای شدید

8.       قطع آب

9.       حوادث صنعتی

10.    سیل

مرکز توحید به منظور تامین شرایط و امکانات کنترل بحران در زمان رخداد آن اقدامات ذیل را مدنظر قرار داده است :

·         برگزاری کمیته خطر ، حوادث و بلایا به صورت ماهیانه

·         تعریف کد 44 به عنوان کد بحران

کد 125 به عنوان کد اطفاء حریق

کد سبز به عنوان کد تخلیه بیمارستان در زمان بحران

·         تدوین چارت بحران

·         تعیین واحد مدیریت خدمات پرستاری به عنوان مرکز هدایت عملیات بحران و تامین امکانات لازم از جمله خطوط تلفن مستقیم و اینترنت

·         تعیین بخش بحران در مرکز جراحی قلب شهید بروجردی با امکانات لازم

در سال 1395 به منظور تامین خطوط ارتباطی در زمان بحران تمهیدات لازم جهت اعلام کد و پیج بدون برقراری ارتباط با مرکز تلفن و به صورت مستقیم از بخش ها با شماره گیری شماره 499 انجام پذیرفت همچنین 4 سیستم واکی تاکی خریداری گردید . سیستم های اعلام حریق در تمامی بخش های مرکز تعبیه گردید . برآورد میزان ذخایر سوخت ، آب ، برق و اکسیژن به شکل برگزاری مانور در سال جاری انجام پذیرفت و به شرح زیر گزارش گردید :

ذخایر آب :  24 ساعت

ذخایر سوخت : 72 ساعت

ذخایر برق : 72 ساعت

ذخایر اکسیژن :  48 تا 72 ساعت

حوادثی که مراکز درمانی را تهدید می کنند می توان به چند دسته بشرح ذیل تقسیم بندی نمود :

·         حوادث داخلی یا InternalDisaster مانند : آتش سوزی ، انفجار ، پخش و انتشار مواد خطرناک

·         حوادث خارجی‌کوچک یا MinorExternal Disaster وقایعی است که تعداد کمی قربانی به جای می گذارد .

·        حوادث خارجی بزرگ یا MajorExternal Disaster : وقایعی است که تعداد زیادی قربانی به جای می گذارد

روش اجرائی مدیریت بحران

·        سطح اول :

در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام ( آماده باش زرد ) تجهیزات خود را بررسی کرده و کمبودهای احتمالی را برطرف می نماید همچنین نیروهای کشیک خود را به صورت در دسترس تلفنی ( آنکال ) آماده می سازند تا در صورت تغییر وضعیت آماده باش بتوانند کارکنان خود را به سرعت فراخوانده و در پست های کشیک و امداد مستقر نمایند .

 

·        سطح دوم :

در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام ( آماده باش نارنجی ) با توجه به ساختار سازمانی و شرح وظایف ، تعدادی از نیروهای خود را ( 30 تا 50 درصد ) فراخوانده و تجهیزات خود را برای استفاده آماده می نمایند . همچنین سایر نیروهای خود را به صورت در دسترس تلفنی ( آنکال ) آماده می سازند تا در صورت وقوع حادثه به سرعت وارد عمل شده و برای پاسخگویی از تمام نیرو و تجهیزات خود استفاده نمایند .

 

  • سطح سوم :

در این شرایط سازمان های مسئول پس از دریافت پیام ( وضعیت قرمز ) تجهیزات خود را در وضعیت آماده برای عملیات قرار داده و تمامی کارکنان و نیروهای مرتبط با بحران را جهت حضور در تیم ها و واحدهای اجرایی فراخوانده و به شهرستان های معین نیز اعلام وضعیت نارنجی می نمایند .

 

·        توقف عملیات :

این مرحله با رنگ سفید از طریق سیستم اطلاع رسانی بیمارستان توسط فرمانده عملیات اعلام میشودو به معنای خاتمه بحران وتوقف عملیات است دراین مرحله وضعیت اورژانسی به حالت عادی بازگشته ، اسکان ، تغذیه ، امنیت ، ارتباطات ، بهداشت محیط ، ترافیک و مسیرها ی دسترسی و منابع حیاتی و ... درحالت عادی به فعالیت ادامه می دهند و شرایط عادی اعلام می شود.

 

·        ارزیابی مجدد:  

فعالیت های این مرحله بلافاصله پس از خاتمه بحران شامل بازسازی ، ارزیابی میزان خسارت وارده ریالی و انسانی ،آمار ، عملکرد ریالی و هزینه ای و ارزیابی عملکرد مدیریت بحران از نظر انطباق عملیات انجام شده با برنامه های از پیش تعیین شده و مشخص کردن اهداف جدید طبق فرم ارزیابی مانور می باشد . در پایان برنامه ریزی برای ارتقاء سیستم مدیریت بحران و کسب آمادگی برای مقابله با بحرانهای احتمالی بعدی مورد نظر خواهد بود.