مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید

هر گونه سیاه نمایی و ترویج ناامیدی ، کار دشمن و یا همسویی ناآگاهانه با اهداف شوم آمریکا و عربستان علیه هموطنان است . اصحاب رسانه و اعضاء شبکه های اجتماعی مراقب باشند. همه مراقب باشیم ، ناخواسته اقدامی همسو با تحریم های ترامپ و همپیمانان منطقه ای او مانند عربستان ، علیه کشور تروریستی قرار نگیرد.

آخرین خبرهای بیمارستان

آگهی استعلام

بدینوسیله مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد امورات نگهداری و سرویس دو اسانسور بیماربر

دوشنبه 27 خرداد 1398

آگهی استعلام

شنبه 4 خرداد 1398

آگهی استعلام

سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398

آگهی استعلام رادیوتراپی

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
نظرسنجی
فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید را چگونه ارزیابی می کنید؟[مشاهده نتایج]